Un tractament per a pacients amb VIH que tenen risc de malalties cardiovasculars

El doctor Josep Maria Gatell en va presentar els resultats a la IX Conferència de la Societat Internacional de SIDA de París

Un estudi coordinat per l’Hospital Clínic de Barcelona demostra que canviar el tractament antiretroviral i fer servir dolutegravir en pacients amb VIH i alt risc cardiovascular manté la supressió viral i millora la concentració de colesterol i altres fraccions de lípids en sang i, per tant, redueix el risc de malalties cardiovasculars. El consultor sènior del Servei de Malalties Infeccioses del Clínic-IDIBAPS, Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona i coordinador de l’estudi, Josep Maria Gatell, ha presentat els resultats de l’estudi a la IX Conferència de la Societat Internacional de SIDA (9th IAS 2017) que s’ha celebrat del 23 al 26 de juliol a París.En l’estudi, hi van participar 415 pacients de 32 centres de 6 països europeus als que es va dividir en dos grups: la meitat van passar de prendre un inhibidor de la proteasa a dolutegravir i l’altra es va mantenir amb el tractament d’inici. Tots ells tenien un risc elevat de malaltia cardiovascular (mes de 50 anys i/o un Framingham score >10%).

Les malalties cardiovasculars són la causa principal de morbiditat i mortalitat arreu del món i en els pacients infectats pel VIH son encara mes freqüents i es poden manifestar en edats mes precoces. Certs fàrmacs antirretrovirals estan associats amb canvis adversos en els lípids de la sang, un dels factors principals que contribueix al risc de patir malalties cardiovasculars.

“Només el fet de la infecció pel virus, encara que la replicació estigui ben controlada amb antirretrovirals, ja suposa un major risc de malalties cardiovasculars, amb el que és molt important que les persones que tenen el VIH i, a més, un alt risc cardiovascular per altres motius, tinguin opcions de tractament que a més de ser efectives disminueixin aquest risc”, afirma el Dr. Josep M. Gatell.