TMB inicia la recollida de mostres per detectar amiant en el metro

S'obtindran 70 extraccions sòlides de vagons, túnels i vies i posteriorment es faran més de 130 anàlisis d'aire

0
247
Una tècnica de l'empresa acreditada per TMB agafa una mostra del filtre d'aire d'un tren del metro per portar-lo a analitzar i determinar si hi ha amiant. Imatge del 25 d'abril de 2019

TMB ha començat aquesta setmana la recollida de mostres sòlides per determinar la presència d’amiant al metro, i ho ha fet a través dels filtres d’aire condicionat dels trens. Aquest és el primer pas de la campanya de mostreig que l’empresa durà a terme aquest any per extreure més de 200 mostres susceptibles de contenir fibres d’aquest contaminant. En els propers dies els operaris de TMB extrauran materials dels filtres d’aire condicionat de cinc trens de cada línia convencional per enviar-les a un laboratori francès que les analitzarà amb microscòpia electrònica de transmissió (TEM). Els seguiran les mostres de pols de túnels i del balast de les vies, i un cop finalitzat l’extracció de materials sòlids, es monitoritzarà l’aire de 70 punts diferents de la xarxa de metro, entre estacions, intercanviadors i túnels.
La campanya de presa de mostres d’aire i materials sòlids en zones d’accés públic de la xarxa de metro s’ha iniciat aquesta setmana simultàniament a diferents tallers de les línies L1, L2, L3, L4, L5 i de la L11. En un total de 31 estacions s’extrauran materials, tant a les andanes com als accessos, i també en els trens que circulen per aquestes línies.

S’ha començat per l’anàlisi dels filtres d’aire condicionat, en què un operari extreu dels vagons els filtres bruts per agafar-ne una porció. “Els filtres es canvien una vegada al mes. S’extreu i l’higienista decideix quina és la mostra més representativa i talla un tros per dur-lo al laboratori acreditat”, ha explicat el responsable del servei de Prevenció de TMB, Mario Rubio, en un dels punts on s’ha fet el mostreig, el taller de l’estació de Vall d’Hebron de la L3.

Un cop extretes les 28 mostres de filtres d’aire del sistema de ventilació dels trens, es passarà a fer-ne 42 de la pols dels túnels i de l’estrat del balast. Es buscarà el balast més antic, és a dir la grava que estigui més enfonsada a les vies ja que serà de més antiguitat, i per tant més susceptible de trobar el contaminant, ha explicat Rubio aquest dijous.

Finalitzades les mostres sòlides, TMB iniciarà la segona fase de la campanya, en què analitzarà l’aire de 138 punts diferents. S’haurà de fer una licitació per contractar una nova empresa que desenvolupi aquesta tasca, ja que el sistema és més complex i són necessaris uns altres dispositius.

En cada línia s’han escollit les estacions amb presència coneguda de materials amb contingut d’amiant o bé on se n’hagin retirat, les que tenen més usuaris, les més antigues i que no s’hagin remodelat recentment. Les línies 9 i 10 s’han exclòs perquè la seva construcció és molt recent i l’empresa no hi coneix cap presència d’amiant.

Segons TMB, el mostreig busca completar els més de 280 mesuraments que ha realitzat l’empresa anteriorment, amb resultats sempre per sota dels valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant. En canvi, els sindicats asseguren que la xifra d’afectats per l’amiant al metro és de 26 persones i un treballador en actiu ha denunciat patir una malaltia pulmonar a causa del contacte amb les fibres d’aquest material.

FER UN COMENTARI