S’utilitza per primera vegada a Barcelona la liofilització per restaurar objectes arqueològics

S'han tractat diversos objectes domèstics com culleres de fusta, dos talons de sabata, un plantador o les restes d'un cubell amb els cèrcols de ferro

Professionals realitzant feines d'excavació al jaciment del Born | Twitter: @ElBornCCM
 L’Ajuntament de Barcelona, a través del Servei d’Arqueologia, ha dut a terme un innovador procés de restauració de materials arqueològics de fusta mitjançant el primer assecat per liofilització. Aquest procediment és cada cop més comú i cada dia són més les indústries que incorporen aquesta tècnica com a mètode de conservació de matèria orgànica, de fet, fins i tot elsaliments liofilitzats són ja molt habituals. L’empresa catalana Coolvacuum, especialitzada en fabricació de liofilitzadors, va ajudar en el primer assecat per liofilització d’un lot de peces de fusta arqueològica amarada d’aigua a la ciutat de Barcelona. Concretament s’han tractat una desena de culleres de fusta, una forquilla, dos talons de sabata, un plantador, les restes d’un cubell amb els cèrcols de ferro, a més de fragments de fusta de cubells i galledes.
El procediment consta d’un període inicial de sis mesos durant el qual els objectes són submergits en una dissolució d’aigua i polietilenglicol (PEG). Durant aquest temps la concentració de la dissolució augmenta gradualment perquè l’aigua continguda en l’objecte sigui desplaçada i l’espai que ocupava sigui substituït majoritàriament per PEG, el qual actuarà com esquelet de l’objecte i n’evitarà la deformació. Passat aquest temps, els objectes estan preparats per a ser liofilitzats, és a dir assecats.

El PEG és un polímer àmpliament utilitzat en el món de la cosmètica a causa de les seves propietats lubricants, penetrants i anticongelants. En el cas de la restauració de fusta humida, es fa servir un PEG amb un alt pes molecular, diferent del que s’utilitza en cosmètica, ja que no només es busca la capacitat de penetrar en l’objecte sinó també que hi quedi sòlid a temperatura ambient per a donar consistència a l’objecte.

El procés de liofilització permet extreure l’aigua d’un cos i fa que el sòlid, passi a estat gasós per tal que es desprengui de l’objecte. Per això, primer s’ha de congelar l’objecte per tal de tornar sòlida l’aigua continguda.

Durant la intervenció arqueològica efectuada el 2012 a la plaça del Duc de Medinaceli es van recuperar, entre d’altres, un conjunt d’objectes de fusta d’època moderna, la majoria estris domèstics però també personals i de treball.