Ensenyament impulsa un projecte de millora d’equitat als centres educatius

L'objectiu del programa és capacitar les escoles per millorar aspectes clau com l'abandonament, l'absentisme escolar

El Departament d’Ensenyament, a través de la Inspecció d’Educació, ha impulsat un projecte transnacional per tal de fomentar que les escoles avaluïn l’equitat, entesa com a millora de l’abandonament i absentisme escolar, de la convivència i de la inclusió, amb l’objectiu final d’afavorir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Vuit institucions participaran en el programa, de manera que es pugui crear un marc per avaluar aquesta equitat i un curs de formació per als directius escolars. El projecte té una durada de 2 anys, preveu quatre reunions per desenvolupar-lo i jornades de formació als diferents països per conscienciar als agents educatius. La iniciativa disposa d’un pressupost de 166.258 euros fins al 2019.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, a banda de crear el marc d’avaluació per l’equitat, desenvolupar pràctiques escolars que fomentin l’equitat en educació, per la qual cosa cal capacitar els directius escolars per liderar canvis que augmentin l’equitat en els centres educatius, i promoure la conscienciació i col·laboració en la comunitat educativa per fomentar l’equitat.

El projecte comptarà amb un Comitè de direcció format per un representant de cada institució, que liderarà el projecte, establirà els criteris generals, els equips de treball, l’agenda del projecte, resoldrà possibles problemes i prendrà les decisions finals. El programa està constituït per diferents activitats generals, entre elles la creació del marc per avaluar l’equitat, la guia metodològica per a l’avaluació de l’equitat, eines digitals, cursos de formació, i un portal web en educació. També es preveuen activitats de disseminació, un butlletí informatiu i trimestral, la web del projecte i la participació en reunions i jornades locals per difondre projectes.

Entre les activitats generals però, destaquen activitats amb alumnes, com l’enregistrament de pràctiques d’equitat en els centres o activitats de conscienciació; l’Erasmus+ Corner, que és un tauler de cada institució amb informació del projecte; reunions institucionals de treball i de difusió del projecte; i l’ús d’eines digitals, com google Drive, Skype, Twitter i Moodle.

Reunions transnacionals

Per tal d’implementar el projecte, els membres de les institucions participants duran a terme quatre reunions transnacionals. La primera, del 22 al 24 de novembre de 2017 a Itàlia, serà de diagnosi i s’hi realitzarà l’assignació de tasques i responsabilitats. El maig de 2018 es farà la primera reunió de desenvolupament a Gal·les. La tercera, el novembre de 2018 a Romania, tractarà sobre el desenvolupament d’eines digitals i guia metodològica per a l’avaluació de l’equitat. Finalment, la darrera reunió tindrà lloc l’abril de 2019 a Brussel·les, on s’aplicaran les eines digitals creades per avaluar l’equitat, es farà una avaluació final del projecte i es prepararan els esdeveniments multiplicadors a cada país.

El febrer de 2018 s’organitzarà un curs de formació a Barcelona per al personal de les institucions del projecte, amb una durada de 5 dies, i es preveu l’assistència de 30 participants, 3 participants de cada institució i 6 participants de Brussel·les. Amb aquesta actuació, el Departament d’Ensenyament referma la seva aposta per fomentar l’equitat en els centres educatius, després de la creació, el juliol, de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari, un instrument de consulta i d’assessorament en l’àmbit de les polítiques educatives des de la perspectiva de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Les vuit institucions participants, a més de la Inspecció d’Educació de Catalunya, són el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Institut El Calamot (Gavà), The Wales Centre for Equity in Education de la University of Wales Trinity Saint David (Carmarthen. Gal·les), Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu (Sibiu. Romania), Universitatea Lucian Blada Din Sibiu (Sibiu. Romania), Scholengroep Brussel (Brussel·les. Bèlgica), Istituto Comprensivo Casati (Muggiò. Llombardia. Itàlia) i Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AT Monza e Brianza (Monza. Llombardia. Itàlia).