Els 5 punts claus del coronavirus COVID-19

Imatge recurs de les mans d'un metge. CEDIDA

El 31 de desembre de 2019, les autoritats sanitàries xineses van informar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa set casos greus, relacionats en l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat de Wuhan, província de Hubei a la Xina.

El 7 de gener de 2020 es va identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat com a COVID-19.

1. Com es transmet?
Per via respiratòria a través de petites gotes que s’expulsen en tossir o esternudar, o a través d’objectes que hi estiguin contaminats.

2. Quin és el període d’incubació?
D’entre dos dies i un màxim de catorze. Incubació 2-14 dies

3. Quins són els símptomes?
Febre, dificultat per respirar, tos o malestar general. En casos més greus: pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.

4. Hi ha un tractament per a la COVID-19?
Actualment, no n’hi ha cap, però sí molts tractaments per controlar-ne els símptomes.

5. Què podeu fer per protegir-vos?
> Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó durant uns vint segons, o amb un preparat amb alcohol.
> Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze.
> Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense que es netegin degudament.
> Eviteu el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.

Si heu tornat d’algun lloc que sigui focus del coronavirus, què heu de fer?
• Si us trobeu bé, no cal prendre cap mesura especial.
• Si us trobeu malament, quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon als serveis sanitaris l’antecedent del vostre viatge o truqueu al 061.