El veïnat de Sant Andreu de Palomar és el que més recicla a Barcelona

L’equip del Porta a Porta, atenent les demandes i suggeriments del veïnat les setmanes prèvies i els primers dies de funcionament, introdueix els primers ajustos per adaptar el servei a les necessitats del territori

Reciclatge. Imatge de recurs pròpia

La recollida selectiva a Sant Andreu de Palomar ha augmentat del 37% al 65% la primera setmana de funcionament de la recollida porta a porta al barri, convertint-lo en el que més recicla de la ciutat de Barcelona. La participació en el nou servei arriba ja al 73%, un percentatge molt elevat en models similars implantats a Catalunya anteriorment, en zones delimitades amb porta a porta envoltades de barris colindants amb sistema convencional de contenidors.

El porta a porta de Sant Andreu de Palomar arriba ara, en la primera fase, a 5.475 llars. Després del desplegament de la segona fase, el 18 d’octubre, s’arribarà a gairebé 28.000 veïns i veïnes, més d’11.000 habitatges i un miler d’activitats comercials.

Continua la fase d’implantació de la mà del veïnat

Els primers dies i setmanes d’implantació del nou sistema situen el model de recollida porta a porta en una fase d’escolta activa de la ciutadania. Qualsevol gran canvi d’hàbits suposa recollir demandes, informació i suggeriments dels veïns i les veïnes amb l’objectiu de millorar el servei i adaptar-lo a les necessitats del territori.

En la fase informativa, prèvia a l’inici del servei, ja es van recollir diverses aportacions del veïnat en el marc de la comissió de seguiment creada amb les associacions de veïns i veïnes, comerciants i diferents entitats, així com en les reunions que es van fer amb els i les representants de les comunitats veïnals de la zona i als punts informatius habilitats.

Una d’aquestes aportacions va ser la creació de serveis complementaris per a llars on hi viuen persones grans i/o amb dificultat de mobilitat. Així, ja s’ha posat en marxa un servei específic d’acompanyament. Les persones que ho necessiten, poden omplir el formulari disponible als punts informatius i el servei de recollida s’encarrega de baixar els residus separats el dia que correspon.

Entre el febrer i l’abril, es van fer un total de 555 reunions amb presidents i presidentes de comunitats de veïns i 931 contactes amb activitats econòmiques de la zona. Aquestes trobades van servir per consensuar alguns aspectes de la recollida segons les necessitat de cada bloc d’habitatges o segons l’activitat econòmica.

Durant el mes de maig, va ser el moment de lliurar els kits de recollida porta a porta, fer les reunions amb les diferents comunitats i la posada en marxa de dos punts informatius, l’Oficina del Porta a Porta situada al recinte Fabra i Coats i un punt informatiu a la plaça de les Palmeres. A més d’aquests punts físics també es va habilitar un telèfon i un correu electrònic per resoldre dubtes i per fer-hi aportacions. Tots aquestes serveis continuen actius en l’actual fase.

Des de l’inici del servei també s’han introduït alguns ajustos amb alta reactivitat davant de les situacions que van sorgint:

  • La primera setmana es va establir un equip d’informadors i informadores a les entrades i les sortides de les escoles bressol de la zona per reforçar la informació dels residus tèxtils sanitaris, com són els bolquers.
  • S’han reubicat els contenidors de vidre a la zona per optimitzar la recollida d’aquesta fracció que es manté en contenidor al carrer.
  • El vehicle itinerant de recollida de tèxtil sanitari s’ha reforçat amb un equip d’informadors i informadores per poder donar resposta als dubtes de les persones que en fan ús.
  • Desplegament d’informadors i informadores a les zones amb bústies de fracció orgànica per explicar el funcionament del clauer d’obertura automàtica.
  • Adaptació del servei per als establiments comercials que després dels primers dies han demanat una ampliació dels dies de recollida.
  • Canvi dels bujols comercials, un cop detectada una necessitat major o menor d’aportació de residus.

El porta a porta és un sistema de recollida de residus que ja s’aplica en més de 200 municipis de Catalunya i que compta amb un consens alt entre les administracions i les entitats com a fórmula per millorar els índex de recollida selectiva. És un model de recollida flexible que preveu considerar totes les casuístiques i situacions concretes dels veïns i veïnes per adaptar-lo a les necessitats concretes del territori.