El proper dilluns el servei de metro patirà afectacions per les aturades parcials

En hores punta els serveis mínims estableixen la circulació del 40% dels trens, mentre que a la nit l'oferta serà el 20% de l'habitual

El proper dilluns, 26 de juny, els ciutadans continuaran patint les conseqüències de les aturades convocades pel comitè d’empresa de Metro tots els dilluns laborables en diferents franges horàries.

Recordem que es mantindran els serveis essencials dictats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall. En aquestes franges el servei previst serà el següent (amb l’avís que les alteracions començaran abans i s’allargaran fins més tard, a causa del temps necessari per a la retirada i la incorporació de trens):

De 7 a 9 h, 40%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals i de 14-18 a les automàtiques
De 16 a 18 h, 40%: intervals de 10-13 minuts a les línies convencionals i de 14-24 a les automàtiques
De 20.30 a 22 h, 20%: intervals de 18-26 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques
De 22 a 22.30 h, 20%: intervals de 32-44 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, de 7 a 9 h, i de la tarda, de 16 a 18 h. Per això recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D’altra banda, l’aturada de la tarda pot afectar el telefèric de Montjuïc, servei que té el manteniment assignat a personal de Metro.