El 76,1% dels escolars de Barcelona fa esport de forma regular

La pràctica esportiva femenina creix un 3,1% respecte al 2013, segons una enquesta de l'Ajuntament

El 76,1% dels escolars de Barcelona fa esport de forma regular, segons la tercera enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar a Barcelona, corresponent al 2018. És un dècima més que fa cinc anys. La pràctica esportiva femenina creix un 3,1% respecte a les dades del 2013, i passa del 69,2% al 72,3. Es consolida així la reducció de la diferència entre gèneres que ja s’apunta des de l’enquesta del 2007. Pel que fa a les edats, és en el pas de Primària a Secundària quan es registra un índex més elevat de pràctica esportiva, amb un 78,1% a primer i segon d’ESO. La progressió és de creixement des de primer a tercer de Primària, de quart a sisè i de primer a segon de Secundària. Baixa lleugerament a tercer i quart d’ESO.
Una altra dada que mostra l’enquesta és que els nens que formen part de famílies que fan esport habitualment registren un índex de pràctica esportiva superior, amb un 85,8%.

La pràctica organitzada se situa en el 70,6%, respecte al 62,7 del 2013. En aquest cas, els esports més realitzats són el futbol i el futbol sala (31,4%), les danses (17%) i el bàsquet (16%).

En la pràctica lliure també lideren la classificació el futbol i el futbol sala, amb un 27,9%; seguits pel ciclisme, amb un 25,8%, i caminar, que representa un 23,6%.

Els nens també fan altres activitats fora de l’horari lectiu que no estan relacionades amb l’esport. El 48% fa alguna altra pràctica, com ara les classes d’idiomes (42,7%), la música (20,5%), les classes de reforç (13,3%) i el teatre (7,9%).