Comprats tres edificis al Raval per lluitar contra l’expulsió veïnal

L’adquisició dels 41 habitatges és una mesura excepcional per fer front a la gran demanda habitacional de la zona

Els edificis 7, 9 i 11 del carrer de Lancaster passaran a formar part del parc d’habitatge públic de la ciutat i es llogaran a preu assequible, en funció dels ingressos de les persones residents. L’adquisició dels 41 habitatges és una mesura excepcional amb la qual es pretén evitar l’expulsió veïnal d’una zona amb gran demanda habitacional i sotmesa a una forta pressió immobiliària.

El veïnat del carrer de Lancaster, al districte de Ciutat Vella, va alertar de la seva situació fa temps. Tenien por de patir el mateix destí que els veïns del número 13, que van haver de marxar quan l’edifici va ser comprat per un fons d’inversió. Els tres immobles estan deteriorats i requereixen un manteniment des de fa anys. Els llogaters tenen contractes fraudulents i això posa en perill la seva continuïtat als habitatges en cas que la finca continuï en mans privades.

Les negociacions amb la propietat es van iniciar fa mesos i es van reforçar amb l’aprovació d’una proposició a la Comissió de Drets Socials, que incloïa la compra del número 13, que finalment no ha estat possible. La compra dels tres edificis s’ha acordat per uns 5,5 milions d’euros i passaran a formar part del parc d’habitatge de lloguer públic de Barcelona, que és gestionat pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB).

Les famílies que hi viuen no seran expulsades i podran continuar pagant un lloguer a preu assequible, en funció dels seus ingressos, i sempre que compleixin els requisits necessaris per accedir a un habitatge públic. Un cop formalitzada la compra, començarà la fase de diagnosi a càrrec dels serveis municipals de cadascun dels casos.

L’adquisició és una mesura excepcional, que en aquest cas s’ha adoptat per tres motius: les finques són en una zona de gran demanda residencial i amb una pressió especulativa intensa, els edificis han patit processos de conservació coercitius i sancionadors i, a més, es troben en una zona on fa més de tretze anys que està pendent l’execució d’un pla especial urbanístic.

Inclosa en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, aquesta política d’adquisició de finques combinada amb la constitució de drets reals per incrementar el parc destinat al mercat de lloguer assequible, té com a objectiu garantir l’accés a l’habitatge a la ciutadania.