Comença un any complicat pels usuaris de bicicletes a Barcelona

La mesura, que afecta sobretot el districte de l'Eixample, pretén evitar els "conflictes" entre ciclistes i vianants

Barcelona posa fi a partir del proper dimarts, 1 de gener, a la moratòria de bicicletes a la ciutat, que en permetia la circulació a les voreres de més de 4,75 metres, i que a partir d’ara només serà possible a les que mesurin 5 metres o més. La nova normativa afecta principalment les voreres del pla Cerdà, que estan situades sobretot el districte de l’Eixample, però també en algunes zones de Sant Martí. Segons el director de servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, amb aquesta mesura es pretén evitar els “conflictes” entre els ciclistes i els vianants, a més de convertir Barcelona en una ciutat “més ciclista” on la circulació de les bicis per la calçada sigui la norma i per les voreres l'”excepció”. “Cal posar les bicis al seu lloc”, ha assegurat Gomila.
La finalització de la moratòria comporta que les bicicletes ja no podran circular en les voreres de menys de 4,75 metres, amb algunes excepcions. En el cas de l’horari nocturn –entre els 22h i les 7h-, les bicis sí que podran circular també per les voreres d’entre 4,75 i 5 metres, sempre que hi hagi 3 metres d’espai lliure. També podran continuar circulant per les voreres menors de 4,75 metres els ciclistes que tinguin menys de 12 anys i “l’adult que els acompanyi”. De la mateixa manera, les bicis podran circular per les voreres quan el carril bici estigui situat sobre aquestes, sempre que es viatgi a un màxim de 10 km/h.

Pel que fa a l’aplicació de la mesura, en els primers dies de l’entrada en vigor de la normativa, que coincideixen amb els primers dies de 2019, els ciclistes que incompleixin la norma no seran sancionats, “excepte en aquelles conductes més greus”. Durant aquest temps d’adaptació, la Guàrdia Urbana només es limitarà a “informar” els usuaris de la nova norma, alhora que ho faran una “vintena” d’informadors al carrer, que repartiran ‘flyers’ als punts “més sensibles” dels quals s’apliqui la mesura. Abans de l’últim dia de gener, però, ja se sancionaran els usuaris que incompleixin la norma.

Segons el comunicat que ha fet públic l’Ajuntament, la mesura arriba després que s’ha fet una “àmplia renovació i extensió” de la xarxa de carrils bici que ja suma més de 200 km d’infraestructura, i un cop el “90%” de la població ja disposa de vies ciclistes “a menys de 300 metres de casa seva”.