Barcelona retira 570 plaques franquistes d’edificis de quatre districtes

Durant els últims mesos, s'ha elaborat un cens d'aquests elements i han comunicat als veïns la voluntat de retirar-los

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat la retirada 570 plaques franquistes dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí, l’Eixample i Sants-Montjuïc, una tasca que es completarà al llarg de la tardor. En els darrers mesos, el govern de la ciutat ha elaborat un cens d’aquests elements que encara resten a la via pública i ha comunicat als veïns la seva intenció de retirar-los. Les despeses de retirada i arranjament de l’espai on estaven col·locades aniran a càrrec de l’Ajuntament. Les plaques seran conservades al Museu d’Història de Barcelona i alguns exemplars a Districtes, excepte en el cas de comunitats de veïns que han expressat la voluntat expressa de quedar-se-les en propietat. Per la seva banda, Gràcia i Nou Barris van completar la retirada de 163 i 225 plaques, respectivament, tot i que aquest darrer districte en sis de pendents per treure.

Al districte de l’Eixample, les comunicacions per carta a les comunitats de propietaris per anunciar la retirada de les plaques franquistes es va portar a terme durant el mes de juny. Aquesta setmana s’ha iniciat la retirada de les 177 plaques detectades en edificis de tot el territori, que de manera esglaonada aniran desapareixent de les façanes.

Pel que fa a Sant Andreu, ha completat a l’octubre la retirada de les 128 plaques de l’antic institut públic de l’habitatge d’època franquista que encara es conserven en els set barris del districte, en compliment de la llei 52/2007 de la Memòria Històrica, i per tal de suprimir tots els vestigis que encara es conserven de la dictadura. Els treballs de retirada de les plaques on apareixen el jou i les fletxes de la Falange es van iniciar a mitjans de setembre.

Al districte de Sant Martí, es va iniciar els tràmits finals per executar el projecte de retirada de plaques franquistes de les façanes dels edificis del territori a principis de l’estiu passat, quan va comunicar per carta a les comunitats de propietaris de cadascuna de les finques a on estan detectades aquestes plaques. En total, a tot el districte s’han localitzat 150 plaques que en cas que les mateixes comunitats no les retirin abans seran retirades les darreres setmanes del mes d’octubre. La tasca concreta de retirada ha estat encarregada a la Fundació Trinijove.

Per últim, al districte de Sants-Montjuïc, el número de plaques que encara es conservaven al Districte de Sants-Montjuïc era de 162, segons el darrer inventari. D’aquestes només 117 contenien simbologia franquista i legalment es podien retirar. Una comunitat es va oposar a la retirada i, per tant, s’han pogut retirar en total 116 plaques. Les altres 45 no contenen els símbols franquistes i legalment no es poden retirar. A data d’avui es conserven a la Seu del districte tot i no haver estat dipositades encara a l’Arxiu, pendent de la seva organització per classificar-les.

La resta de districtes
Pel que fa a la situació a la resta de districtes, Horta-Guinardó ha actualitzat el cens i ha determinat que en resten un total de 258, sent el districte de la ciutat amb més presència d’aquests elements. Enviades les notificacions, es treballa amb l’objectiu de retirar-les durant el darrer trimestre de l’any. Aquesta va ser la principal demanda ciutadana en el procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD).

A Sarrià-Sant Gervasi s’està acabant de tramitar l’expedient per iniciar la retirada de les primeres 130 plaques, de les 230 que en total hi ha al districte. A Les Corts el cens total d’edificis detectats amb plaques franquistes a les façanes dels edificis és de 34, de les quals 26 ja han estat notificades. Es preveu poder executar la retirada de les plaques de cara a finals d’any.

A Ciutat Vella, la presència de plaques de promocions d’habitatges públics construïts durant el franquisme és residual.