Augmenta la pensió mitjana a Catalunya

La Barcelonès és la comarca on les prestacions tenen un import més elevat i la Terra Alta més baix

Gent gran. Imatge pròpia

La pensió mitjana a Catalunya es va situar en els 1.184 euros durant el 2019, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), superant els 1.008 euros de mitjana de l’any 2018. En total, van rebre una prestació contributiva 1.513.684 persones i la mitjana de pensions es va situar en un 1,14 ja que es pot ser titular de dues o més pensions sempre que la suma dels imports percebuts no superi la pensió màxima. El conjunt de pensionistes que rep una prestació va ser un 1% superior respecte l’any anterior i equival al 19,7% de la població. Les comarques on els pensionistes reben un import mensual mitjà més elevat són el Barcelonès (1.278 euros), el Tarragonès (1.226 euros) i el Baix Llobregat (1.221 euros). A l’altre extrem, hi ha la Terra Alta (858 euros) i les Garrigues (889 euros).

Les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà, amb un 29,2%, seguit del Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,2%), mentre que les que tenen una proporció més baixa són l’Aran (14,1%), la Cerdanya (15,4%) i l’Alt Empordà (15,8%).

En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (482.710), el Vallès Occidental (175.653) i el Baix Llobregat (155.572). A l’altre extrem, hi ha l’Alta Ribagorça (746), el Pallars Sobirà (1.296) i l’Aran (1.421).

A la majoria de comarques el nombre de pensionistes augmenta en comparació amb les dades del 2018, i l’augment més elevat es dona al Baix Penedès (2,5%) seguit de l’Aran (2,4%) i el Garraf (2,2%). Hi ha tres comarques on el nombre de pensionistes ha disminuït: el Priorat (-0,6%), la Terra Alta (-0,4%) i el Berguedà (-0,2%).

D’altra banda, una altra de les dades destacades és que l’import mitjà de la pensió d’un home és 371 euros superior al duna dona. Tenint en compte que l’import mitjà de cada pensió a Catalunya va ser de 1.184 euros, entre els homes –el 48,7% del total- va ser de 1.374 euros mentre que entre les dones –que representen el 51,3% del total- de 1.003 euros.

Per comarques, les majors diferències entre imports que cobren els pensionistes es dona a les comarques de la Ribera d’Ebre i del Baix Llobregat, amb més de 450 euros de diferència entre homes i dones, seguides del Tarragonès i el Vallès Oriental. A la inversa, les menors diferències entre sexes se situen a les Garrigues, amb 182 euros de diferència entre l’import de la pensió que percep de mitjana un home i una dona.

L’any 2019 els pensionistes perceben un total de 1.720.098 pensions. Principalment les pensions pertanyen al Règim general (78,9%) i al Règim especial de treballadors autònoms (18,6%). La pensió mitjana del desembre del Règim general és de 1.116 euros i la dels treballadors autònoms, de 717 euros.

Les pensions procedents del Règim general són les més habituals a totes les comarques, excepte a la Terra Alta, el Pallars Sobirà i les Garrigues, on les pensions del règim d’autònoms són majoritàries (60,3%, 51,6% i 50,2%, respectivament). El Vallès Occidental és la comarca amb el percentatge més alt de pensions del Règim general, amb un 83,8%.

Per últim, el 65,2% de les pensions són de jubilació, un 22,6% de viduïtat, un 9,3% d’incapacitat permanent, un 2,8% d’orfenesa i un 0,1% de favor de familiars l’any 2019.