L’Ajuntament de Barcelona congela la majoria de preus i tarifes públiques pel 2022

L'Ajuntament de Barcelona congela la majoria de preus i tarifes públiques pel 2022

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat els preus públics i privats per l’any vinent, amb la congelació de tarifes com a tònica general. Pel que fa a l’empresa pública municipal BSM destaca que les tarifes del Zoo, el Parc d’Atraccions del Tibidabo i del Park Güell es mantenen idèntiques a l’any passat, sense cap increment.

El Park Güell manté els preus generals d’accés a 10 euros, amb entrada gratuïta per als menors de fins a 6 anys. Cal tenir en compte que els veïns dels barris d’influència del Park també tenen accés gratuït, així com totes aquelles persones inscrites al registre Gaudir Més.

El Zoo de Barcelona també manté les tarifes d’aquest any i el preu de l’entrada no patirà cap variació, ni pel que fa a l’entrada general ni al cost de l’abonament ZooClub. Els preus van dels 12,95 als 21,40 euros, amb entrada gratuïta pels menors de 3 anys. Els abonaments van dels 25 als 94,06 euros.

El Parc d’Atraccions del Tibidabo manté els mateixos preus, que varien en funció de si l’accés és a la totalitat del Parc o a l’Àrea Panoràmica.

El servei públic de bicicletes compartides Bicing també manté les tarifes implementades en el desplegament del nou model. Els preus van dels 35 als 50 euros.

També Endolla Barcelona, la xarxa de punts de recàrrega elèctrica de la ciutat que gestiona BSM, aplica els mateixos preus que els vigents durant l’any 2021 malgrat l’augment del preu de l’electricitat.

Equipaments municipals i altres prestacions i serveis públics

En relació als centres cívics, ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran, el criteri general és el manteniment de les tarifes de 2021. En el cas dels centres cívics, els tallers adreçats a infants, adolescents i joves i els d’interès territorial i públic, i als espectacles no s’aplica cap increment perquè incideixen en sectors de població especialment vulnerables. També es mantenen les reduccions del 15% per a persones a l’atur i persones amb discapacitat. Sí que es preveu per part de l’ICUB poder actualitzar algunes tarifes en determinats tallers o itineraris, aplicant l’increment de l’IPC previst del 3,1%.

El mateix passa amb les Instal·lacions Esportives Municipals on les tarifes s’incrementen un 3,1% (segons IPC) com a criteri general. Es mantenen les tarifes socials per a usuaris individuals amb Targeta Rosa, Serveis Socials, persones a l’atur, o tarifes monoparentals, així com els ajuts a usuaris del Campus Olímpia i les bonificacions a usuaris d’activitats esportives extraescolars.
Els preus públics fixats des de l’àrea de Drets Socials, amb prestacions com ara el servei d’atenció domiciliària, els àpats en companyia, les residències, els habitatge tutelats o els centres de dia per la gent gran, no modificaran tarifes. Així mateix es mantenen els preus públics dels serveis especials de neteja o recollida de residus per a la ciutadania.

Pel que fa als arxius, com ara l’Arxiu Municipal Contemporani o els Arxius de Districtes, es modifica l’estructura dels preus del servei d’Arxius, agafant com a referència les tarifes del Departament de Cultura de la Generalitat, i amb l’objectiu de simplificar i harmonitzar la seva estructura, i reduir els preus. També Cementiris de Barcelona manté congelats els preus dels serveis de cremació.