La Diputació de Barcelona avança 50 milions d’euros als ajuntaments

La gestió tributària de la corporació manté aturada la recaptació executiva

La Diputació de Barcelona transferirà en els propers dies 50 milions d’euros als ajuntaments per fer front a la manca d’ingressos derivada de la crisi del coronavirus, segons ha indicat en un comunicat. En concret, es transferiran els diners a l’Organisme de Gestió Tributària per a bestretes i avançaments. La injecció permet pal·liar els efectes de la crisi als ens locals, que fins a nou avís no cobren tributs. De fet, atesa la situació excepcional, la Diputació de Barcelona manté aturada la recaptació executiva, i no dicta provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions amb els tributs en què té delegada la recaptació.

D’altra banda, en compliment del decret del govern espanyol 8/2020, s’han ampliat els terminis de pagament de les properes liquidacions de tributs, com l’Impost de Béns Immobles o l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fins al mes de juny. Si la suspensió de cobrament s’allarga més, la Diputació farà una nova transferència als ajuntaments.