PORTIC Barcelona llança la nova versió de PORTIC Forwarding per a transitaris i agents de duanes

Aquesta nova versió de l'aplicació està desenvolupada en tecnologia HTML5, compatible amb els últims navegadors.

La nova versió de PORTIC Forwarding contribueix a agilitar i assegurar les cadenes logístiques que transiten pel Port de Barcelona. FONT: Imatge cedida pel Port de Barcelona
PORTIC Barcelona, el Port Community System (PCS) de la Comunitat Portuària de Barcelona, ha llançat una nova versió de la seva aplicació PORTIC Forwarding, destinada a empreses transitàries i agents de duanes. Aquesta nova versió està desenvolupada en tecnologia HTML5, compatible amb els últims navegadors.
PORTIC Forwarding fa possible l’intercanvi d’informació entre els diferents agents  −transitaris, agents de duanes i carregadors− que intervenen en les cadenes logístiques que passen pel Port de Barcelona. La nova versió de l’aplicació ha estat dissenyada per facilitar i agilitar la contractació marítima, estant integrada amb les plataformes internacionals INTTRA i GT NEXUS; la contractació terrestre-ferroviària i les gestions de planificació amb administracions públiques −Serveis de Coordinació d’Inspeccions (SCCP); pes verificat (VGM); visibilitat i transparència a la cadena de transport (arribada/sortida del vaixell, entrada/sortida del contenidor, despatxos, etcétera)−.
L’aplicació PORTIC Forwarding és fàcilment accessible a través de www.forwarding.portic.net i no requereix la instal·lació de cap programari. L’únic requisit és ser client del mòdul Transitari-Agent de duanes de PORTIC.

PORTIC Barcelona atresora una àmplia experiència de més de 20 anys en reenginyeria de processos i desenvolupament de solucions programari per al transport i la logística portuària. El treball continuat i el llançament de nous productes respon a l’objectiu de cobrir les necessitats de la Comunitat Portuària de Barcelona, així com dels seus clients, oferint les eines necessàries per optimitzar i agilitar les operacions logístiques. L’experiència d’aquest PCS, el seu coneixement del sector i la recerca constant de l’excel·lència ha permès a PORTIC Barcelona convertir-se en un referent al sector marítim-portuari.