Barcelona sanciona ‘Mil anuncios’ per publicar anuncis il·lícits de venda d’animals

L'any 2019 ja es va sancionar el portal amb 150.000 euros per una infracció greu

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Departament de Protecció d’Animals, ha incoat un segon expedient sancionador contra ‘Mil anuncios’ per mantenir anuncis “il·lícits” de venda d’animals a la seva pàgina web. Segons informa el consistori, l’expedient preveu una multa de 250.000 euros, que se suma als 150.000 euros se sanció que l’empresa ja va haver de pagar fruit del primer expedient obert el 2019. La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, recorda que “Barcelona ha estat pionera a Espanya a l’hora de culminar un procediment administratiu per comerç il·lícit d’animals i hi tornarem les vegades que faci falta per garantir que es compleixi la normativa”.

El mes de maig passat, l’Ajuntament de Barcelona va requerir a l’empresa ADEVINTA que de retirés “de forma immediata” o esmenés els anuncis de transacció d’animals publicats al portal web ‘Mil anuncios’ que no complien amb la normativa d’aplicació a Barcelona. En concret, s’exigia la retirada d’un total de 50 anuncis de transacció d’animals publicats al portal web que no respectaven total o parcialment el que s’estableix a l’Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d’animals (l’OPTVA) i al Decret Legislatiu 2/2008 de Protecció dels Animals pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya. Així mateix, segons informa el consistori, també se’ls requeria la inclusió d’uns camps obligatoris d’informació en els anuncis de transacció d’animals, per als anunciants de la ciutat de Barcelona.

L’incompliment d’aquest requeriment, de compliment obligat, està reconegut i tipificat en l’article 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En un comunicat, el consistori assegura que és en virtut d’aquesta llei, pel fet de no haver pres cap tipus de mesura correctora, per la falta de diligència en l’àmbit de la protecció els animals i ateses les greus repercussions dels anuncis de transacció d’animals que es publiquen al portal web de ‘Mil anuncios’, que s’ha incoat aquest segon expedient sancionador per un import de 250.000 euros.

Pel que fa a l’expedient inicial, interposat el 2019, l’empresa ADEVINTA SPAIN SLU va procedir al pagament de la sanció imposada, de 150.001 euros, i va presentar recurs contenciós administratiu, que es troba actualment en curs.

Repetició del judici pel cas de maltractament amb resultat de mort de la botiga Puppies

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona celebra la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona que obligarà a repetir el judici pel cas de maltractament animal amb conseqüència de mort contra la botiga Puppies. Aquest mes d’octubre s’ha rebut la sentència de l’Audiència Provincial que estima íntegrament el recurs d’apel·lació presentat per l’Ajuntament i estima parcialment el presentat per la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme, anul·lant el judici celebrat al Jutjat Penal número 5 i ordenant que s’haurà de repetir. La sentència estima també que sigui un altre jutge qui faci el judici. El 26 de febrer de 2020 aquest jutjat va emetre una sentència absolutòria pels tres demandats per no trobar acreditat el delicte de maltractament continuat a animals domèstics amb conseqüència de mort.

Segons informa l’Ajuntament, els fets es remunten al maig de 2014 quan una primera inspecció a l’establiment del carrer Sant Eusebi 66, la botiga Puppies, es van intervenir 7 cadells de gos i de gat (majoritàriament de gos), “per les deficients condicions en que es trobaven”. Entre d’altres, la gran majoria patien malalties infecto-contagioses greus, alguns dels animals requerien de tractament d’urgència amb ingrés hospitalari i hi havia greus deficiències higièniques i de desinfecció de tota la zona de gàbies on vivien els cadells, que a més tots tenien menys edat de la que constava a la cartilla, segons informa el consistori.

Fruit d’una segona inspecció, al desembre de 2014, es van intervenir 15 cadells de gos i de gat més per les deficients condicions en que es trobaven. Es diagnostiquen, entre d’altres, broncopneumònies greus en gossos i gats, coronavirus, fongs dèrmics, diarrees, malnutrició i desenvolupament deficient per a la seva edat. Alguns dels animals van requerir hospitalització.

Una tercera inspecció, el mateix mes de desembre, on ja van participar també agents de la brigada central de Medi Ambient del cos de Policia de Mossos d’Esquadra, va permetre el tancament de l’establiment. Es van intervenir la totalitat dels animals presents a l’establiment, un total de 83 cadells. D’aquests 83 cadells, 59 van necessitar ingrés hospitalari per malalties infecto-contagioses greus i molt greus. Tot i les mesures profilàctiques practicades i els tractament instaurats, 11 d’ells van morir a causa de malalties infecto-contagioses molt greus.