L’Ajuntament de Gavà obté el segell “Compenso” de l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic

Es converteix en el primer ajuntament català i el segon de l’Estat espanyol que aconsegueix els tres nivells que estableix l’acreditació promoguda pel Ministeri per a la Transició Ecològica

L’Ajuntament de Gavà, en compliment del seu compromís per reduir les  emissions de CO2 i contribuir a la lluita contra l’escalfament global, ha  aconseguit el segell Compenso 2019. Es tracta d’una acreditació que atorga el  “Registre de petjada de Carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2” dins de l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, adscrita al Ministeri per a la  Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha destacat que “amb aquest segell, Gavà es  converteix en el primer Ajuntament català, i el segon de l’Estat espanyol,  després de Valladolid, a aconseguir els tres nivells que estableix el  registre estatal: “Calculo”, “Reduzco” i “Compenso”. Aquesta darrera  categoria reconeix la compensació de les emissions per fixació del COmitjançant projectes d’embornals forestals”.  

En concret, l’Ajuntament ha compensat part de les seves emissions en un  projecte de reforestació de 35 hectàrees al municipi avilès de San Martín de  Pimpollar, a la serra de Gredos. Una zona que l’any 2009 va patir un important  incendi forestal. Gavà va triar aquesta iniciativa promoguda per Bosques  Sostenibles SL. Altres reforestacions registrades més properes ja estaven  reservades per empreses interessades en el prestigi que dona el compromís amb el canvi climàtic. 

Per a Raquel Sánchez, la distinció “reconeix l’aportació de Gavà en la lluita  contra el canvi climàtic impulsant un seguit d’accions amb resultats mesurables a través d’un criteris objectius i contrastables. I això referma  el nostre compromís amb el medi ambient i amb la sostenibilitat”

El segell “Compenso” reconeix així la contribució de l’Ajuntament per pal·liar els  efectes del canvi climàtic a través de la seva participació voluntària al registre  gestionat per l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic des de 2014. L’Ajuntament  de Gavà remet anualment un inventari d’emissions de gasos hivernacle de tots  els edificis, instal·lacions i flota de vehicles municipals, cosa que li va permetre  obtenir el primer nivell “Calculo” entre 2014 i 2017. 

A més, el descens consecutiu de les emissions per habitant fetes per cinquè  any consecutiu (fins a una disminució de fins al 27,15% sobre l’emissió inicial)  el va permetre conquerir el nivell “Reduzco” els anys 2018 i 2019. 

El 2019, a més del nivell “Reduzco”, l’Ajuntament, dins del seu compromís amb  el Canvi Climàtic. va voler arribar al nivell “Compenso”, el nivell que atorga el  registre, fent una simbòlica compensació de les seves emissions. 

Actualment l’Ajuntament està tramitant el registre de les emissions de l’any  2020 i espera arribar de nou al nivell “Reduzco” i, seguidament, al “Compenso”.