S’aprova la licitació per a la primera fase dels treballs de rehabilitació dels exteriors a l’església de Santa Coloma

El Govern, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic nacional, de procediment obert i modalitat ordinària, per a la primera fase dels treballs de rehabilitació i reforma dels exteriors a l’església de Santa Coloma.

L’any 2018, la instal·lació del vídeo mapatge va comportar importants treballs de restauració i reforma de l’església. Aquestes intervencions, que varen afectar totes les instal·lacions i part dels acabats i del mobiliari, van mantenir el model d’església així com la idea existent de disseny dels espais interiors. Es va dotar el bé immoble de les idònies escomeses de llum i telecomunicacions i també es va restaurar part dels cobriments, paviments de fusta i revestiments interns, respectivament afectats pels agents atmosfèrics, filtracions d’aigua i humitats de condensació.

No obstant això, en el seu moment no es va poder dur a terme la visió integral dels espais que inicialment pretenia renovar la imatge del temple. D’aquesta manera, s’han programat actuacions en dos fases per arreglar l’enllumenat exterior i la majoria de conservacions i reparacions previstes al porxo i al campanar-torre. La licitació d’avui preveu una primera fase per diverses actuacions en el campanar, el porxo, la nau i l’absis.

Desert el concurs per a l’elaboració del Pla estratègic de la cultura 2030

Durant la sessió de Consell de Ministres també s’ha informat que s’ha declarat desert el concurs per a l’elaboració del Pla Estratègic de la Cultura 2030. En vista de la situació, el Ministeri té previst seguir amb els treballs per poder adjudicar de manera definitiva l’elaboració del pla.