Andorra celebra el Dia internacional dels arxius

L’Arxiu Nacional d’Andorra ha organitzat l’exposició virtual ‘Un país, set parròquies.

L’Arxiu de les Set Claus’ accessible a partir d’aquest mateix dimecres al web de l’entitat. La mostra fa una breu introducció històrica del Consell General, institució productora de la documentació custodiada a l’armari que hi havia a la sala del Consell, i en una segona part es troba el fons documental explicat per temàtiques.

L’exposició, que s’ha organitzat per celebrar el Dia internacionals dels arxius que es commemora cada any el dia 9 de juny, té per objectiu donar a conèixer el fons de l’Arxiu de les Set Claus, declarat Bé d’Interès Cultural l’any 2020, donada la seva importància i valor històric com a font essencial per a l’estudi de l’economia, la política, la societat i la cultura del país des de l’Edat Mitjana fins a la primera meitat del segle XX.