La Diputació de Lleida participa en la reunió de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya

La trobada –que ha comptat amb la participació de la vicepresidenta primera de l’ens provincial, Rosa Pujol - ha servit per fer un balanç de les accions que han dut a terme els diferents grups de treball

0
228

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya ha celebrat aquest dimarts la reunió plenària en la que ha participat la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, i que ha estat presidida pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall.

Durant la reunió s’han posat sobre la taula els treballs que els Grups de Treball en Xarxa han anat desenvolupant en qüestions com les TIC, els documents normalitzats, la publicitat activa, el bon govern, la formació dirigida als ens locals, o la participació ciutadana (que impulsa les noves maneres de relacionar-se que té l’administració amb la ciutadania), amb l’objectiu de l’impuls i l’aplicació de la Llei de Transparència al món local.

Des del seu inici la Xarxa ha obtingut resultats molt satisfactoris com ara l’extensió dels portals de transparència local o la redacció i revisió de nombrosos documents d’utilitat per als ens locals. En aquest sentit, la Diputació de Lleida disposa de l’Oficina Tècnica de Transparència i LOPD que té com a funció essencial l’assessorament i suport en temes de transparència, tant jurídic com tècnic, i proporciona, juntament amb el consorci AOC, les altres diputacions catalanes, i entitats municipalistes, un portal web per a que cada ens local faciliti al ciutadà tota la informació en matèria de transparència.

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya és un marc de col·laboració estable creat l’any 2015 per tal de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya que pretén facilitar les formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions obligades per llei.

La Xarxa va ser creada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’hi va adherir posteriorment. Amb la creació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, la Secretaria de Transparència i Govern Obert va assumir les tasques d’impuls de les polítiques de transparència i govern obert de la Xarxa.

FER UN COMENTARI