Vila-seca en Comú proposa millorar la climatització de les escoles públiques

    Atenent les demandes de les famílies, les docents i dels mateixos infants de Vila-seca, el Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha anunciat que defensarà en la sessió plenària del proper divendres una moció per dur a terme millores en la climatització de les aules i els espais comuns dels centres educatius d’infantil i primària del municipi.

    Els comuns adverteixen que la situació continuada d’altes temperatures que viuen les escoles durant part del curs escolar “ens obliga a garantir instal·lacions adequades per a l’alumnat i les professionals que treballen a les aules dels centres municipals”. A més a més asseguren que en els últims anys, “aquestes elevades temperatures han evidenciat reiteradament la necessitat de millorar la climatització en la qual es troben algunes escoles del municipi”.
    Per defensar la necessitat d’aplicar la proposta els comuns adverteixen que el Reial decret 486/1997, disposa que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27ºC i la dels locals on es facin treballs lleugers entre 14 i 25 ºC. Aquesta temperatura asseguren que es sobrepassa amb escreix a finals i inicis de curs. Especialment en els mesos de juny i setembre.

    Des de Vila-seca en Comú admeten que s’han inspirat en una proposta similar presentada pel Grup Municipal Assemblea de Cambrils que fou aprovada per unanimitat en la sessió plenària del passat mes de setembre.