Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant contracta una quarantena de veïns i veïnes en situació d’atur

  En el marc de la primera convocatòria del nou pla d’ocupació municipal, que estableix que les persones contractades hauran de combinar l’activitat laboral amb la formació

  L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha contractat una quarantena de veïns i veïnes en situació d’atur, en la primera convocatòria del pla d’ocupació municipal de 2021, que enguany ha passat a denominar-se «Acció d’Ocupació i Professionalitat», perquè incorpora algunes modificacions per facilitar la formació i l’ocupabilitat de les persones que hi opten.

  Les persones admeses treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos, en funció dels tipus de serveis que prestaran, principalment fent tasques de neteja viària, de jardineria, de neteja i manteniment d’equipaments municipals, de recollida de residus, d’informació a les platges i d’obres.

  En tots els casos, com a novetat, els contractes laborals estaran vinculats a accions formatives, que els veïns i veïnes en situació d’atur contractats hauran de fer paral·lelament a l’activitat laboral al Viver d’Empreses d’IDETSA. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol millorar la seva capacitació i contribuir a la seva inserció laboral. En el marc d’aquesta nova estratègia, a més, es preveu donar un assessorament individualitzat a tothom qui hagi optat al pla, mitjançant el Servei d’Orientació Laboral d’IDETSA, per definir les accions més adients en cada cas per millorar el seu posicionament dins del mercat de treball.

  Sobre aquells empleats i empleades que assisteixin a les formacions compromeses i que compleixin satisfactòriament amb les funcions del seu lloc de treball, l’Ajuntament emetrà una carta de recomanació a les associacions empresarials del municipi, quan finalitzin els seus contractes. El nou pla d’ocupació municipal també preveu la possibilitat de donar ajuts a les empreses que contractin persones que han seguit de manera satisfactòria l’Acció d’ocupació i professionalització.

  Com en les edicions anteriors, les persones contractades han hagut d’acreditar que reuneixen uns requisits: estar en situació legal d‘atur, estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), conèixer les dues llengües oficials (català i castellà), tenir 18 anys com a mínim i ser residents al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (en aquesta ocasió, amb una data d’empadronament prèvia a l’1 de gener de 2018). Com l’any passat, a més, haviend’estar inscrites a la Borsa de Treball d’IDETSA, l’empresa municipal de Promoció Econòmica.

  Tal com consta en les bases, en el procés selectiu s’han valorat diverses variables socioeconòmiques de cada aspirant, com per exemple, la situació d’atur (durada i prestacions), les càrregues familiars, si formen part d’un col·lectiu amb dificultats per a la inserció laboral, etc.

  A l’Acció d’Ocupació i Professionalitat de 2021, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té previst destinar-hi 605.000 euros, per continuar alleugerint la situació de desocupació que pateix una part de la població del municipi.