Pressupostos Oberts, un nou web per consultar la gestió dels comptes de La Paeria

  Jordina Freixanet i Elena Ferré presentant el web dels pressupostos oberts. LA CIUTAT.

  L’Ajuntament de Lleida ha presentat avui un nou portal web, Pressupostos Oberts, que permet consultar la gestió dels comptes municipals des del 2017 i el llistat de les factures tramitades des de llavors. El web també ha començat a funcionar avui i ja és accessible per tota la ciutadania i totes aquelles persones que ho requereixin.

  Jordina Freixanet, tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, ha destacat que “el portal mostra informació que ja era accessible abans però d’una manera més clara i fàcil”. A més a més, ha afegit que “permet fer cerques i treballar la informació, a més, es posa a l’abast de manera immediata la relació de les factures, tan bon punt s’hagi completat la seva gestió”.

  Elena Ferré, regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, ha afirmat que “aquest és un pas més per ser més transparents i trencar les barreres que separen l’Ajuntament amb la ciutadania”, a més, ha afegit que “permet fer una fiscalització del consistori per part de la població”. Ferré, també ha informat que “IDI Eikon-Governalia ha estat l’empresa encarregada de desenvolupar el web juntament amb les Regidories de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional; Paricipació i Lluita contra la Corrupció, i Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Lleida, amb un cost total de 7270 euros”.

  Les seccions del web són la de Visió Global, que permet tenir una idea general dels ingressos i les despeses del pressupost municipal des del 2017, la secció de Polítiques, que facilitat la despesa desglossada per programes, la secció de Despeses i Pagaments, en què es publiquen les factures del 2017 fins a l’actualitat i, en últim lloc, els meus impostos, una secció que permet fer un càlcul aproximat del qual cada contribuent aporta als comptes municipals i de quina forma s’han redistribuït segons les àrees.

  L’adreça de la pàgina web dels Pressupostos Oberts és la següent: http://pressupostos.paeria.cat/