Obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua a diversos barris

  Les actuacions es faran als barris de la Pastoreta, Horts de Miró i la Palma

  Aigües de Reus ha impulsat, aquesta tardor obres en diversos carrers dels barris de la Pastoreta, Horts de Miró i la Palma. La majoria dels treballs —alguns dels quals ja s’han finalitzat— consisteixen en la substitució de les antigues canonades amb la idea de millorar les condicions del servei que s’ofereix als ciutadans. El conjunt de les actuacions supera els 230.000 euros d’inversió.

  Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient, afirma que “els treballs, que de manera continuada al llarg de tot l’any, es duen a terme per renovar les xarxes d’abastament i sanejament no representen cap despesa econòmica per als veïns sinó que són finançades íntegrament per Aigües de Reus. Aquesta és la voluntat política de l’Ajuntament: millorar les condicions efectives del servei sense castigar econòmicament la ciutadania”.

  Una de les obres que s’està duent a terme té lloc a la plaça Comte de Reus (al barri de la Pastoreta), on se substitueix l’actual col·lector, antic i en estat deficient, per una nova xarxa de sanejament. En conjunt, s’instal·laran 200 metres lineals de nova canalització, se substituiran quatre pous de registre i catorze escomeses d’aigües residuals. En definitiva, es tracta de millorar les condicions del servei tant de manera estructural com hidràulica. Els treballs van començar-se el 13 d’octubre i tindran una durada estimada d’un parell de mesos. Compten amb un pressupost de 141.746,33 euros.

  Al barri de la Pastoreta també s’intervé actualment, i des del passat 30 d’octubre, al carrer Costa Brava (entre l’avinguda Pere el Cerimoniós i el carrer Benidorm). En aquest cas, s’actua a la xarxa d’abastament, on se substituirà l’actual canonada de fibrociment. En total, es construiran 123 metres lineals de nova canalització i se substituiran cinc escomeses d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar les condicions del servei ofert a tots els usuaris de la zona. Els treballs tenen una durada estimada de dus setmanes i un pressupost de 30.739,45 euros.

  Una de les obres ja finalitzades ha estat la renovació de la xarxa de sanejament al carrer Miramar (entre els carrers de Sant Roc i del Roser), al barri Horts de Miró. Aquest projecte ha consistit en la construcció de 37 metres linials de nova canalització i la substitució d’un pou de registre i tres escomeses d’aigües residuals. Els treballs han comptat amb un pressupost de 17.305,81 euros.

  Finalment, també s’ha procedit a la renovació de la xarxa de sanejament del Passeig Mata (entre els números 11 i 17), amb l’objectiu de substituir l’actual canalització per millorar-ne el seu comportament estructural i hidràulic. El projecte, ja executat, ha consistit en la construcció de 82 metres lineals de nova canalització de PVC, i la substitució de dos pous de registre i tres escomeses d’aigües residuals. Aquestes obres han tingut un pressupost de 41.002,96 euros.