Més de la meitat dels alumnes de centres educatius del barri de la Mariola de Lleida presenten alguna disfunció visual

  El Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes ha examinat 576 alumnes per detectar possibles problemes de visió que puguin afectar el rendiment acadèmic de l'alumnat

  Més de la meitat dels alumnes de centres educatius del barri de la Mariola de Lleida presenten alguna disfunció visual que pot condicionar el seu rendiment acadèmic. Aquesta és la principal conclusió del Pla de detecció de problemes visuals elaborat pel Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament. En el marc d’aquest pla s’ha avaluat la visió de 576 alumnes de les escoles Santa Maria de Gardeny i Magí Morera, i dels instituts Castell de Templers i Ronda. Aquests centres escolars van ser escollits per Ensenyament per les seves característiques comunes atès que alguns estan catalogats com d’alta complexitat i tenen un elevat índex de fracàs escolar. Per això, un dels objectius d’aquest pla és prevenir l’absentisme i la discontinuïtat escolar, així com potenciar l’èxit escolar dels alumnes.
  En la presentació dels resultats, el president del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa, ha ressaltat que “hi ha casos en què ens trobem amb infants o adolescents als qui no els agrada llegir o que es distreuen amb facilitat” però “normalment, no s’associa a un problema visual”. Tanmateix, ha remarcat que “la visió és un factor molt important a tenir en compte” perquè “qualsevol interferència visual és un gran factor de risc en el fracàs escolar”.

  Per la seva banda, el delegat del COOOC a Lleida i impulsor del projecte, Juan Carlos Viñuela, ha volgut destacat que, tot i ser dades “preocupants”, “la major part de les disfuncions visuals detectades es poden tractar amb mitjans optomètrics i òptics per tal d’afavorir el procés d’aprenentatge”.

  La integració visomotora, la disfunció més prevalent

  Pel que fa a les principals disfuncions, la integració visomotora encapçala la llista, tant a primària com a secundària. La integració visomotora és la que s’encarrega de coordinar les habilitats visuals i el moviment del cos. És a dir, és imprescindible per coordinar els moviments del cos, realitzar una escriptura eficient i sense esforç, copiar d’un lloc a un altre, expressar idees de forma escrita així com el rendiment en la pràctica d’esports.

  En el cas de primària, les altres disfuncions més comunes són l’alteració de la integració visoespacial, que permet tenir consciència dels dos costats del cos i saber diferenciar-los; dels predominis, amb què es coneix quina de les dues mans o quin dels dos ulls escollim per fer una determinada tasca; de l’estat refractiu, que són el que es coneix per miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia; i, de l’agudesa visual, que fa referència a la capacitat de distingir detalls petits a una determinada distància.

  Pel que fa a secundària, predominen altres disfuncions com ara l’alteració dels predominis, de l’estat refractiu i, per últim, de la motilitat ocular, que implica l’habilitat de la persona per moure els ulls de forma ràpida, precisa i eficaç per veure amb claredat qualsevol objecte, segons es desprèn dels resultats de pla.

  Totes aquestes i altres alteracions visuals es van recollir a l’informe que es va entregar als alumnes una vegada realitzat el test visual. En aquest informe, es van detallar les alteracions que presentava cada estudiant i, en cas que fos necessari, se li recomanava realitzar-se un examen visual més complet.

  L’escola, el millor entorn per detectar problemes visuals

  Segons els experts, un de cada tres casos de fracàs escolar està causat per un problema de visió. Així mateix, consideren que un 30% dels infants manifesta determinats símptomes, com falta de concentració, que mai arriben a relacionar-se amb la visió.

  En aquest sentit, per tal de donar eines i pautes al professorat per detectar aquests problemes, prèviament als tests visuals, Viñuela va oferir una xerrada a cadascun dels centres. D’aquesta manera, es va sensibilitzar els professionals de l’àmbit educatiu dels problemes visuals que poden comprometre l’aprenentatge i el seu paper clau per sospitar de la seva existència.

  Una qüestió important que planteja el COOOC és que els òptics optometristes passin a formar part dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAPS) que donen suport als professors i als alumnes amb necessitats educatives especials juntament amb psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i fisioterapeutes.