Les pernoctacions en hotels de la ciutat de Barcelona al juny retrocedeixen un lleuger 0,17%

  El nombre de clients que van passar per la recepció d'algun dels establiments turístics de la capital catalana al juny va registrar la millor xifra històrica en aquest mes

  El nombre de pernoctacions en establiments hotelers a la ciutat de Barcelona al juny es van situar en 1.830.631 nits, cosa que va suposar 3.182 nits menys que al juny, amb un molt petit descens del 0,17% en relació amb el mateix mes de l’any passat que va suposar un mes rècord en la sèrie històrica, segons la Conjuntura Turística Hotelera de l’institut d’estadística espanyol. Les pernoctacions de residents a l’Estat al juny es van situar en 254.276 nits, 5.446 menys que al juny del 2017, el 2,19% menys, mentre que els residents estrangers van contractar 1.576.355 nits, 8.628 menys que l’any anterior, un descens percentual del 0,54%. El nombre de clients que van entrar en un hotel de la capital catalana al juny es va situa en 757.168 persones, el 6% més que el juny de l’any passat i la millor xifra històrica en aquest mes.
  El nombre de viatgers que van entrar en la recepció d’algun dels hotels de la ciutat de Barcelona al juny es van situar en 757.168 persones, 43.965 més que al juny del 2017, el 6,16% més, i la millor xifra en un mes de juny d ela sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

  Les dades indiquen que si bé el nombre de pernoctacions a la capital catalana van caure al juny un lleuger 0,17%, el nombre de viatgers que van entrar en un establiment hoteler de la capital catalana van augmentar un 6,16%, un 8,7% més els residents espanyols i un 5,6% més els estrangers.

  Els residents a l’estat espanyol que van entrar en un hotel a la ciutat de Barcelona al juny van sumar 139.686 persones, 11.281 clients més que al juny del 2017, el 8,7% més.

  En relació amb els clients residents a l’estranger que van passar per la recepció d’algun hotel al juny el nombre es va situar en 617.482 persones, 32.684 clients més que el mateix mes de l’any passat, el 5,59% més.