Les cabines telefòniques funcionaran fins a desembre de 2019

    La telefonia mòbil desbanca les cabines telefòniques

    La trentena de cabines telefòniques de Tarragona sobreviuen un any més gràcies a un real decret aprovat pel consell de ministres.

    Gràcies a la telefonia mòbil l’ús de les cabines telefòniques ha disminuït. És per això, que des del 2017 s’està plantejant si conservar la seva funcionalitat. El servei públic de telefonia al carrer fa més de 90 anys que funciona i sembla que ho farà fins al desembre del 2019 moment en què telefònica no es veurà obligada a conservar la seva funcionalitat.