L’EMU acorda elevar a la Junta General l’aprovació del Pla de Sanejament Financer

  El Consell d’Administració Extraordinari de l’Empresa Municipal d’Urbanisme realitzat aquest matí de forma telemàtica ha aprovat elevar a la Junta General de l’EMU l’aprovació del Pla de Sanejament Financer per als propers quatre exercicis comptables de l’empresa. La proposta s’ha validat amb vot favorable dels representants d’ERC, JxCat i el Comú, l’abstenció del PSC i l’únic vot en contra de Ciutadans.

  El Pla de Sanejament Financer recull l’ajust pressupostari de l’empresa i un equilibri entre amortització anticipada del deute i inversió en política d’habitatge que permetrà mantenir les polítiques públiques en matèria d’accés a l’habitatge a l’hora que assegura la viabilitat de l’empresa.

  D’altra banda, el Pla reflecteix una previsió en venda de solars molt restrictiva i realista, molt lluny de les previsions en venda de solars a màxims que venia fent els anteriors gestors de l’empresa per sustentar uns comptes que res tenien amb la realitat.

  L’aprovació d’aquest Pla de Sanejament Financer és un requisit legal per tirar endavant la reestructuració del deute proposada per la direcció de l’EMU, que suposarà un estalvi global de 3,3 milions d’euros respecte a la situació d’endeutament anterior.

  La proposta permetrà tirar endavant la reestructuració del deute i la política de contenció de despeses per tal d’aconseguir una solvència financera, poder fer front a les quotes dels préstecs i fer viable l’EMU i les polítiques d’habitatge que en depenen.

  El passat dijous dia 12, el Consell Administració va donar el vist-i-plau a un refinançament amb interessos més avantatjosos i amb un allargament de terminis que ha aconseguit l’objectiu de reduir substancialment les quotes de crèdits que es pagaven fins ara. Es generarà un estalvi global de 3.096.000 € en interessos, es reduirà la càrrega financera anual i, en definitiva, la injecció econòmica de l’Ajuntament a l’empresa.

  Es refinançaran 42 M€, reduint-se la quota anual, que passa de 5.561.000 € a 2.337.000 €, amb carència fins al 2021 i un termini d’amortització que passa de 9 a 20 anys, reduint el tipus d’interès a prudència financera a 1,03% + Euríbor (abans del 3,5€ + Euríbor).

  Pel que fa al total de deute de l’EMU amb entitats financeres, el capital pendent d’amortització és de 49.417.000€. La quota anual passa de 6,4 M€ a 3,1 M€ per al 2020.

  “Atès que L’EMU té com a objectiu la política d’habitatge per encàrrec de l’Ajuntament de Lleida, calia adoptar les mesures imprescindibles per a la seva viabilitat i que pugui executar el seu objectiu; era una obligació legal per la delicada situació que van deixar el PSC i Cs amb la seua gestió” ha remarcat el president de l’EMU, Sergi Talamonte, que ha afegit: “Hem fet la feina que altres no van fer per aprovar un refinançament del deute que juntament amb una política de contenció de despeses i una política realista de venda de solars i d’inversió en habitatge social, aconsegueixi una viabilitat duradora”.