L’Arxiu Municipal de Lleida restaura un Llibre de Crims del segle XV

  El volum forma part de la sèrie de Llibre de Crims que recull els documents generats pel Tribunal de Coltellades

  L’Arxiu Municipal de Lleida ha restaurat el llibre de Crims dels anys 1411 i 1412. Aquest volum forma part de la sèrie de Llibres de Crims que, amb un total de 80 volums, reuneix els documents generats per l’actuació del Tribunal de Coltellades en un ampli període de la història de Lleida, entre 1308 i 1701.

  Aquesta iniciativa forma part del treball que duu a terme l’Arxiu de l’Ajuntament de Lleida per restaurar la documentació històrica que conserva, en especial, els documents singulars, i difondre-la i posar-la a l’abast de la ciutadania.

  El llibre que s’ha restaurat presentava estrips i pèrdues de suport localitzades a les vores de la publicació, brutícia i també s’apreciaven algunes taques a la part del cosit i talls en la part superior.

  Les labors que s’han realitzat han estat les següents: desmuntatge dels quadernets i l’eliminació de les restes de cosit; neteja mecànica i humida per eliminar tota la brutícia del document; desacidificació per eliminar l’acidesa i donar una reserva alcalina al suport de paper; blanqueig per tal de disminuir les taques; re aprest amb l’objectiu de retornar la consistència al suport; consolidació de talls, estrips i esquinçaments que s’ha fet amb paper japonès; realització d’escativanes i, finalment, aplanat. Els treballs de restauració els ha realitzat l’empresa Restauració d’Obra Gràfica, Estudi B2 SL.

  La restauració posa al descobert un pergamí

  Durant el procés de restauració de les cobertes originals del volum, al desenquadernar-lo es va descobrir que aquestes havien estat realitzades amb un pergamí de l’any 1401, que ara s’ha restaurat i incorporat a la col·lecció de pergamins de l’Arxiu.

  Es tracta d’una Butlla papal, escrita a Avinyó, en què el cardenal Fernando, bisbe de Tarassona, informa al bisbe de Barcelona de les dificultats que estan passant els cristians a la zona oriental d’Europa i els ordena que prediquin una croada en les terres d’obediència del papa Benet XIII.