L’antic Molí de Cervià passa a ser propietat de la Paeria de Lleida

  Es tracta d’una construcció industrial d’origen medieval situada a l’Horta, a la partida de Granyena, i que ha estat cedida pels seus propietaris

  @joansalamura

  L’Ajuntament de Lleida assumeix la propietat de l’antic Molí de Cervià de la partida de Granyena, un edifici que té la consideració de Bé Cultural d’Interès Local i que ara podrà veure millorat el seu grau de protecció.

  L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha firmat ja els decrets d’acceptació de la cessió gratuïta i lliure de càrregues efectuada per les empreses propietàries de la finca on es troba l’antic Molí i també del terreny del costat, entre la via del ferrocarril Lleida-La Pobla i la sèquia de Fontanet.

  El Molí de Cervià té els seus possibles orígens al segle XII, tot i que es van fer restauracions als segles XV i XVII. Ja formava part del Pla Especial de Protecció i Catàleg d’Elements Històrics-Artístics-Urbanístics i d’Interès Natural de l’any 1982 i amb el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), en fase final d’aprovació, passarà a formar part del nou Catàleg de béns protegits. S’hi preveu un nivell de protecció 2, que comporta la conservació de l’element i que s’aplica a béns de valor singular que han perdut la seva coherència original a causa de successives intervencions o per un progressiu deteriorament i que mereixen el restabliment dels trets definitoris.

  Actualment s’estan duent a terme actuacions d’esbrossat i de neteja de l’entorn i els serveis tècnics municipals continuaran analitzant l’estat de l’edifici per tal d’apuntalar les parts de l’immoble més deteriorades per garantir la seva conservació.