L’Ajuntament de Tarragona iniciarà els tràmits per la venda forçosa de Ca l’Ardiaca

    La Junta de Govern de l’Ajuntament de Tarragona tractarà el proper 26 d’abril incoar un expedient per a l’alienació forçosa de les finques

    La Junta de Govern de l’Ajuntament de Tarragona tractarà el proper 26 d’abril incoar un expedient per a l’alienació forçosa de les finques incloses al Registre municipal de solars situades al Pla de la Seu, números 2 i 10 – Ca l’Ardiaca-, per tal de procedir a la seva venda forçosa, mitjançant una licitació, ja que la propietat ha incomplert les reiterades ordres d’execució d’arranjament de l’edifici dictades per l’Ajuntament de Tarragona.

    Cal recordar que Ca l’Ardiaca està inclosa en el Registre municipal de solars per decret de l’alcaldia del 5 d’agost de 2015 i el 15 d’octubre de 2017 va finalitzar el termini de venciment de dos anys previst per la llei per procedir a l’expropiació, la venda o la substitució forçoses.

    Després de l’acord de la Junta de Govern d’iniciar aquest expedient per a l’alienació forçosa de les finques de Ca l’Ardiaca, es donarà audiència a la propietat per si volen presentar al·legacions, a continuació es resoldrà l’expedient i l’Ajuntament iniciarà el procediment de licitació per a la venda forçosa de Ca l’Ardiaca.