L’Ajuntament recorda que “Les Carpes de Roda” continuen sense tenir llicència

  El Consistori va ratificar la passada setmana l’ordre de prohibició i va comunicar als promotors de l’espai d’oci nocturn, GMS Productes S.L, que no poden obrir fins haver obtingut la llicència d’obertura d’activitats recreatives

  Amb motiu de l’anunci efectuat a través de la pàgina de Facebook “Les Carpes de Roda” que demà dissabte, 22 de juliol, se celebrarà la inauguració de l’espai d’oci nocturn l’Ajuntament de Roda de Berà comunica que:

  La situació continua sent la mateixa que quan es va emetre comunicat el passat divendres, 14 de juliol; GMS Productes S.L, no ha obtingut llicència d’obertura d’activitats recreatives per iniciar l’activitat de “Les Carpes de Roda” i per aquest motiu la prohibició d’obertura continua vigent.

  Mitjançant un decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2017, l’Alcalde va ordenar la prohibició de l’obertura de l’activitat de discoteca i del complex de carpes a l’aire lliure, atès que no s’havia presentat tota la documentació requerida a fi d’obtenir la llicència d’obertura d’activitats recreatives. A la mateixa resolució es va indicar que no es podia desenvolupar l’activitat fins que no s’adeqüés al marc legal actual i es va detallar la documentació que era necessària presentar.

  – Amb registre d’entrada de 14 de juliol, a les 13.45 hores, va entrar a l’Ajuntament una part de la documentació que es requeria als promotors, i, tot i que amb mancances, després de la seva revisió es va trametre a la Generalitat per tal que els corresponents departaments efectuïn els informes preceptius.

  – Quant a la memòria justificativa del compliment de la normativa vigent de soroll, es va aportar un breu escrit assegurant que el complex disposa de limitadors de soroll. En aquest sentit l’Ajuntament l’ha tramés al Servei per a la prevenció de la contaminació acústica i lumínica per tal que sigui aquest organisme el qui demani la documentació ampliada, si escau.

  – Pel que fa a la memòria de seguretat, no s’ha presentat un document com a tal. El Consistori ha enviat al departament d’Interior de la Generalitat i a l’ABP del Tarragonès una còpia del projecte tècnic de l’obertura de l’activitat presentat per l’empresa, per tal que es constati que es compleixen les mesures de seguretat adients.

  – Respecte a la justificació del compliment dels serveis higiènics que se’ls requeria, s’ha aportat una declaració responsable en la que s’assegura que es compleix amb la legislació vigent.

  – Per altra banda, l’Ajuntament els ha requerit que aportin el resultat de la inspecció de control de l’estat de la baixa tensió que GMS Productes S.L. va declarar que havia superat el passat 14 de juliol.

  – Abans de l’obertura de l’espai d’oci nocturn, s’haurà d’efectuar un control inicial de l’activitat, i tramitar el Pla d’autoprotecció a través de la plataforma Hermes.

  – Per tots aquests motius, l’Ajuntament recorda que continua vigent l’ordre de prohibició d’obertura de “Les Carpes de Roda” emès a l’abril, “per motius de seguretat, per garantir el bon funcionament de l’establiment, l’adequació d’aquest a les condicions fixades per l’ordenament jurídic vigent, la seguretat de les persones i del béns, així com per preservar la convivència ciutadana i la protecció mediambiental en matèria de contaminació acústica”, i que continua en suspensió el termini màxim legal per resoldre el procediment.

  – En el cas que els promotors de “Les Carpes de Roda” continuïn amb la seva intenció d’obrir abans no s’obtingui la llicència d’obertura corresponent, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local actuaran i s’adoptaran les mesures oportunes.