L’Ajuntament activa la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat aquest dimecres, 11 de juliol, l’activació de la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada, que consisteix en la remodelació del carrer de Roger de Llúria. L’obra va ser un compromís de l’alcalde adquirit amb els veïns del barri, que ara s’executarà en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009. La reforma del carrer de Roger de Llúria té un pressupost d’uns 400.000 euros, que ara es podran finançar al 50% entre Ajuntament i Generalitat.

  L’alcalde de Reus, ha celebrat l’anunci de la Generalitat de prorrogar la Llei de Barris, i ha recordat les negociacions del Govern de Reus amb el Govern català per allargar el termini dels projectes. La darrera reunió en aquest sentit va tenir lloc el passat 21 de juny, amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, i l’alcalde de Reus.

  Visita a les obres de remodelació viària a Sol i Vista
  L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat dels regidors d’Urbanisme, Marc Arza; i de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, han visitat aquest dimecres, 11 de juliol el barri Sol i Vista, acompanyats de veïns de la zona, per comprovar l’evolució dels treballs del “Projecte de remodelació dels carrers Entença, Almirall Requesens, i trams dels carrers de Roger de Llúria i de Nelson Mandela”. L’obra es troba actualment al 45% de la seva execució, amb la previsió d’acabar el mes d’octubre, d’acord al calendari previst.

  El projecte executat incorpora consideracions dels veïns, recollides en les sessions de participació que es van realitzar en el seu dia amb tècnics municipals i membres del Govern de Reus. L’actuació va ser adjudicada a l’empresa Ravi Obras Transportes y Excavaciones SL per un import de 639.978,92 euros (IVA inclòs).

  Per tal de minimitzar l’impacte de les obres en els veïns de la zona, l’Ajuntament va requerir a l’empresa adjudicatària la presentació d’un pla d’accessibilitat als veins amb mesures d’accessibilitat per facilitar l’accés als veïns durant l’execució de les obres.

  El projecte defineix les obres de remodelació dels carrers d’Entença, d’Almirall Requesens, tram del carrer de Roger de Llúria (entre carrers d’Entença i d’Almirall Requesens) i el tram del carrer de Nelson Mandela entre raval de Sol i Vista i d’Almirall Requesens. Es doten d’unes superfícies coherents amb les obres realitzades recentment a l’entorn, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic, i eliminant les barreres arquitectòniques.

  La solució adoptada manté el sentit de circulació al carrer de Roger de Llúria amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort. Preveu direcció única sentit sud pel resta del carrer. Als carrer d’Entença i d’Almirall Requesens, de direcció única en sentit de les agulles del rellotge.

  Amb la voluntat de millorar l’accessibilitat dels vianants, amb aquesta actuació es redueix les places d’aparcament en superfície al carrer d’Entença; que es compensen en la seva totalitat amb l’increment de places a la plaça de Nelson Mandela, al raval de Sol i Vista i al carrer de l’Almirall Requesens.

  Renovació de la xarxa de sanejament
  Prèviament a l’inici de le sobres de millora dels vials, Aigües de Reus executar les obres de renovació de la xarxa de sanejament i aigües pluvials en el barri Sol i Vista, concretament, en els carrers Almirall Requesens, Entença i Roger de Llúria.

  Amb un pressupost de 217.427 euros, les obres han tingut com a principal objectiu l’eliminació de l’antiga xarxa de formigó, que presentava un estat deficient, i la seva substitució per una canalització de PVC amb 111 escomeses de nova construcció. Es tracta d’una millora de les condicions del servei que s’ofereix als veïns d’aquesta zona del barri Sol i Vista.