La Casa de Cultura de Girona presenta una mostra de mapes de ciutats de la demarcació de l’any 1719

Són documents que provenen del cartògraf francès Jacques Pennier i es podrà veure fins el 24 de setembre

La Casa de Cultura de la Diputació de Girona acollirà a partir d’aquest dijous una mostra de mapes, plànols de castells, viles i esglésies de la demarcació, tots ells procedents d’un atles de 1719. Es tracta de documents del cartògraf francès Jacques Pennier i bona part dels mapes corresponen, sobretot, a l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Rosselló. De fet, alguns són les primeres representacions d’aquests indrets.
L’exposició consta d’un total de dinou plafons en tela que reprodueixen 43 mapes i plànols de la demarcació. En concret, són 28 nuclis urbans, nou fortificacions i sis esglésies i casals, la majoria dels quals es confronten amb l’ortofotomapa ICGC de l’any 2019. Es podrà veure fins el 24 de setembre.
L’any 2017 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va publicar l’atles de Pennier.

Es tracta d’un llibre que reprodueix els 101 mapes manuscrits, datat el 1719 i que es conserva a l’Arxiu Militar Austríac, a Viena. Aquest recull de mapes de ciutats, viles i fortificacions aixecats per l’exèrcit francès en el període bèl·lic de la Guerra de Successió, es van recollir pocs anys més tard en un volum que havia de servir de guia per localitzar indrets que permetessin allotjar les tropes durant la invasió de la península Ibèrica.

El cas de Pennier, però, és remarcable, ja que es tracta d’un cartògraf pràcticament desconegut que amb aquest i altres treballs va contribuir d’una manera “decisiva” a la representació cartogràfica del territori català de principi del segle XVIII. La singularitat del seu atles és que, al costat de nuclis urbans ja prou cartografiats en aquesta època com pot ser la ciutat de Girona, n’hi apareixen d’altres de menys rellevància dels quals no es coneixen representacions anteriors.