La Bisbal del Penedès aprova inicialment el projecte executiu de les obres de substitució de la xarxa de sanejament del col·lector del Priorat

  Les obres tindran un cost total de 84.961,44€ amb IVA inclòs i tindran una durada d’entre 8 i 10 mesos

  Imatge del Priorat de La Bisbal. Foto: Cedida

  La Junta de Govern local ha aprovat, inicialment, el projecte executiu de les obres de substitució de la xarxa de sanejament del col·lector del Priorat, aquest dilluns 8 de juliol.

  L’obra té un cost total de 84.961,44€ amb IVA inclòs i, una vegada comenci, tindrà una durada d’entre 8 i 10 mesos. Segons l’alcaldessa Agnès Ferré, “la intervenció és complexa per la quantitat de metres d’obra i per la dificultat del terreny”.

  A finals del mes de febrer de 2019 l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció PAM per un import de 74.013€ per dur a terme aquesta obra i el passat 27 de maig la Diputació va confirmar que subvencionaria l’obra amb el programa PAM-PEXI.

  Ara el projecte executiu haurà d’estar en exposició pública durant 30 dies, i després, en cas que no es presentin al·legacions, es podrà aprovar el projecte de forma definitiva. Havent-se aprovat definitivament i amb la subvenció del PAM-PEXI concedida, ja es podran licitar les obres.

  Amb aquestes obres se substituiran les canalitzacions principals del col·lector d’aigues residuals del cabal principal del Priorat de la Bisbal

  L’objectiu d’aquesta intervenció és poder dur a terme les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del barri del Priorat de la Bisbal, ja que segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal i regidora d’Urbanisme “en l’actualitat no està en un bon estat de conservació i per això que cal fer una inversió per garantir-ne el bon funcionament”.

  La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

  -Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

  -Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

  -Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

  -Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

  -Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

  -Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

  -Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

  -Controls i proves finals d’instal·lació.

  L’alcaldessa Agnès Ferré també ha volgut deixar constància que “en aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir. Aquesta problemàtica de mal funcionament fa anys que hi és però fins ara no s’hi havia actuat i per això hem considerat que aquesta intervenció és prioritària i necessària”.