Joventut inverteix enguany més de 900.000 euros al Camp de Tarragona

  Al territori hi ha 92.286 joves d'entre 15 a 29 anys, el 15% de la població total

  El Camp de Tarragona rebrà aquest any un total de 920.892 euros per part de la Generalitat per desplegar les polítiques de joventut als diferents municipis i comarques. Aquest pressupost, així com també totes les actuacions que se’n deriven, queda recollit al contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, document que aquest dimarts al matí presentat a la Taula de Demarcació de Joventut de les comarques tarragonines. Bona part del pressupost -un total de 537.561 euros- es destinarà als plans locals i comarcals de joventut. En total, al Camp de Tarragona hi ha avui dia 92.286 nois i noies de 15 a 29 anys, equivalent al 15,1% del total de població.
  La taula ha fet balanç del desplegament del finançament al territori que es destina als professionals de joventut, a les oficines joves i a les activitats que es duen a terme amb els Plans Locals i Comarcals de Joventut. Més de la meitat del pressupost serveix per finançar els plans locals i comarcals de joventut que s’impulsen a 90 ens locals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Mitjançant aquests plans, els diferents ajuntaments i consells comarcals duen a terme actuacions que el propi món local ha definit com a estratègiques per donar resposta a les necessitats particulars dels joves de cada municipi.

  Segons informen fonts de la Direcció General de Joventut (DGJ) de la Generalitat, a més de dotar diferents poblacions de personal tècnic compartit per desplegar aquestes polítiques, les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut abasten diferents línies d’actuació que van des d’aspectes laborals a temes de salut jove, passant per l’oferta educativa o la cultura. La DGJ avalua que totes les estratègies i actuacions fixades als plans de joventut segueixen “els principis de qualitat, participació, transformació i integralitat”, segons les mateixes fonts. Joventut també revisa que les actuacions concretes concordin amb el marc general que estableix el Pla Nacional de Joventut 2020 i el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020, fixats per ampli consens de la joventut organitzada, el món local i la Generalitat.

  El contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que aquest dimarts s’ha donat a conèixer a la Taula de Demarcació de Joventut celebrada a Tarragona en una reunió en què han assistit tècnics i consellers comarcals de joventut- també ha consignat un total de 197.000 euros per al manteniment i el desplegament del catàleg de servei a les sis Oficines Joves que hi ha en funcionament a cada comarca. Juntament amb els Punts d’Informació Juvenil, aquestes quatre oficines formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i van atendre el 2016 un total de 52.092 usuaris i 62.112 consultes, majoritàriament relacionades amb l’oferta educativa i el mercat laboral.

  Finalment, el Contracte Programa també inclou una partida destinada als serveis comarcals de joventut del Camp de Tarragona, que per aquest 2017 és de 186.331 euros. Segons les mateix, amb aquest pressupost, els sis consells comarcals cobreixen les competències que tenen delegades en matèria de coordinació del servei comarcal, de supervisió de les instal·lacions juvenils -cases de colònies, albergs, campaments juvenils, aules de natura i granges escola- i de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Al llarg de l’any 2016, la DGJ va registrar a les comarques tarragonines un total de 399 activitats d’educació en el lleure. El nombre de participants a aquestes activitats va ser de 16.091, entre joves i monitors.