Joan Sabaté, subdelegat del govern espanyol a Tarragona: “La relació amb el govern de la Generalitat es mou en un clima de més cordialitat i col·laboració”

  Fa més de 4 mesos que va prendre possessió com a subdelegat del govern espanyol a Tarragona. Quina era la situació quan va arriba a la subdelegació?

  El context de la meva arribada és el context del canvi de govern a Espanya. La situació és difícil al conjunt del país. Sortim d’una crisi econòmica i no molt bé, en la mesura que, si bé ens estem recuperant econòmicament, les diferències socials s’han aguditzat. Òbviament, també estem en el context de la comunitat autònoma de Catalunya i el clima polític està molt enrarit en els últims temps fruit del procés independentista i, per tant, això exigeix una voluntat de diàleg i col·laboració entre institucions. És el que estem intentant fer i el que jo, d’alguna manera, intento impulsar en l’àmbit de la subdelegació.

  Quins canvis hi ha hagut en aquests 4 mesos, des que vostè és el subdelegat del govern?

  M’agrada remarcar que la relació amb altres institucions de l’àmbit provincial i amb el govern de la Generalitat d’una manera molt especial, es mou en un clima de més cordialitat i col·laboració. Sabedors que aquesta serà una legislatura curta necessàriament, volem que en poc temps es percebi que hi ha diferents maneres de fer polítiques. Però, no totes són iguals. L’alternativa del socialisme democràtic no és la mateixa que la del PP.

  Fa més de dos mesos que va entrar en vigor el desviament obligatori dels camions per l’AP-7. Quin balanç fa?

  És aviat per fer un balanç amb dades a la mà. Però, és cert que la informació general i oficiosa que ens arriba és que s’ha reduït substancialment la sinistralitat a la carretera N-340, que, en definitiva, és el que tractàvem d’evitar. És cert que mai plou a gust de tothom i hi hagut protestes entre el sector dels transportistes –que no comparteixo, tot i que són legítimes-, però voldria recordar que als llocs on hi ha bonificacions més altes a la resta d’Espanya i, fins i tot, a algun lloc de Catalunya, és perquè els governs autonòmics complementen aquest 42%-52% que bonifica el govern d’Espanya. Per tant, correspondria al govern de la Generalitat.

  El sector de transportistes considera que se’ls criminalitza davant l’afirmació que la nacional és més segura sense el pas de camions.

  Que quedi clar que no se’ls deu criminalitzar. La nacional és més segura sense els camions, però no perquè els camioners generin perill, ans el contrari. Crec que, en general, els transportistes són molt bons professionals i els que tenen més interès en la seguretat, sense dubte, perquè el seu lloc de treball és la carretera. Ara bé, sí que és cert que treure camions de les nacionals redueix substancialment la sinistralitat perquè els avançaments que realitzen alguns cotxes als camions provoquen una situació de perill per ells i pels que venen en sentit contrari.

  Vostè sempre ha estat partidari que hi hagués un desdoblament de l’autopista amb una autovia. Entra dins les prioritats del govern espanyol?

  Quan torna el PP al govern, el 2011, entre que no tenien gaire passió per aquesta carretera i que alhora estàvem en un context de crisi econòmica, això va quedar aturat. El que fem ara és intentar recuperar-ho, precisament perquè crec que és una carretera absolutament necessària.

  Les infraestructures ferroviàries és l’altre tema territorial que ha generat més demanda últimament. Fins i tot, es va signar un pacte ferroviari. Creu que és una demanda factible o més bé una carta als reis?

  Hi ha un cert consens en algunes qüestions, però no en totes. En el tema ferroviari al Camp de Tarragona el més important és que ja tenim complet el tram del Corredor del Mediterrani entre Cambrils i La Secuita. D’aquí es deriven una sèrie de canvis. Un és el tema sobre si s’ha de desmantellar o no el traçat viari en els municipis de la Costa. L’altre aspecte és que estem construint el tercer fil ferroviari per mantenir l’ample internacional des del Port de Tarragona fins a la frontera. Ja és conegut que tampoc tothom està d’acord amb aquest tercer fil, però és el que s’havia decidit i hi ha l’opció de què es puguin desplaçar les mercaderies per un traçat interior per evitar que el transport que procedeix dels polígons petroquímics hagi de passar per la zona de costa que té una densitat elevada de població. Són temes que encara estan en estudi. En definitiva, no tenim encara un mapa ferroviari tancat completament, però  crec que hi ha voluntat de consens entre les institucions locals al territori i des de l’administració de l’estat mirarem d’afavorir aquest consens i donar resposta.

  Quan es va signar aquest acord, el PP encara governava. Com ho encara el govern del PSOE?

  Encara que els primers passos d’aquest acord s’hagin fet amb l’administració del PP, això no és cap obstacle. Nosaltres respectarem la voluntat del territori en la mesura que s’ajusti a uns plantejaments raonables i que des del punt de vista tècnic, Adif ho vegi bé.

  L’acord per les infraestructures ferroviàries inclou diverses demandes, algunes de les quals ja ha esmentat vostè. Quina pensa que ha de ser la prioritat pel conjunt del territori?

  És difícil prioritzar. El que hem de fer ara és posar en marxa el tram ferroviari entre Cambrils i La Secuita. Com també cal finalitzar el tercer fil per la costa. Resoldre el tema del desviament del tràfic de mercaderies per l’interior seria una altra qüestió necessària. Sobre el tema del desmantellament ferroviari de la costa, caldria prendre una decisió tan aviat com es pugui perquè els municipis reclamen poder recuperar la connectivitat dins el seu teixit urbà. Sobre el tema de l’estació intermodal, aquesta és una opció, però està molt a prop de l’estació de La Secuita, per tant, caldrà valorar si realment té sentit que hi hagi dos equipaments potents d’estacions ferroviàries tan a prop. Potser hi haurà alguna altra solució que pugui ser millor.

  Durant 8 anys va ser alcalde de Tortosa, i actualment és el president del PSC Tortosa i subdelegat del govern espanyol a Tarragona. En què notaran els ebrencs que per primera vegada aquest càrrec l’ocupa una persona de les Terres de l’Ebre, i més concretament, de Tortosa?

  Jo sóc aquí per treballar per tot l’àmbit provincial, per tant, que ningú pensi que he vingut a treballar només per l’Ebre, però també he vingut a treballar per l’Ebre. És possible que ser tortosí i proper al Delta em faci tenir una sensibilitat superior de la realitat de l’Ebre. En tot cas, som aquí per treballar per tots, de nord a sud i d’est a oest.