Es renovarà el mobiliari urbà i els fanals del carrer Castanyer de Barcelona

    Entre les actuacions està contemplat fer unes millores en l’accessibilitat dels vianants al carrer

    L’Ajuntament de Barcelona va aprovar en Comissió de Govern el projecte de reurbanització del carrer Castanyer, entre Sant Gervasi de Cassoles i el carrer Bertran, del districte de Sarrià-Sant Gervasi. L’actuació promou millorar significativament l’accessibilitat dels vianants. Per fer-ho, es preveu que tots els encreuaments -a excepció de l’encreuament amb el carrer Balmes- i passos de vianants del carrer es resolguin amb calçada elevada al mateix nivell de les noves voreres. Aquesta solució permet una bona accessibilitat als vianants en tots els punts del carrer, mantenint una pendent transversal correcte de les voreres.

    A més, es renovarà l’enllumenat posant nous fanals amb tecnologia LED així com el mobiliari urbà de l’espai. També s’instal·larà un nou col·lector en dos trams del carrer, entre els carrers de Sant Gervasi de Cassoles i el carrer Buscarons. A banda, es repararan desperfectes i trencaments dels col·lectors existents a l’encreuament amb el carrer Balmes i al trams entre Balmes i Bertran.

    Pel que fa a les voreres, es manté l’amplada fixa de 1,80 metres al llarg de tota la cara sud del carrer i, pel que fa a la vorera costat nord, que varia la seva amplada segons la distància de les façanes, l’espai permet la nova plantació d’arbres de l’espècie Hibisc de Síria.

    La data prevista de l’inici de les obres és a finals de novembre i es preveu tingui una durada d’execució de 8 mesos amb un pressupost estimat de 1.333.750,36 euros (IVA inclòs).