El Tossal de Moradilla, en deteriorament

  Antiga Torre de Telègraf al Tossal de Moradilla. ROGER BLAZQUEZ AUDIOVISUAL.

  El Tossal de Moradilla, situat a les afores de Lleida, pateix un deteriorament per falta de manteniment. Aquest deteriorament es veu sobretot a l’antiga torre de telègraf, situada a la part més alta del turó. La torre de telègraf, ja havia quedat deteriorada, però ara encara n’ha quedat més després que un dels forats del mur lateral s’hagi fet més gran.

  A banda de la torre de telègraf, hi ha també fortificacions pertanyents a la línia de defensa del Front del Segre durant la Guerra Civil Espanyola. En la fortificació hi trobem trinxeres i un niu de metralladores.

  En aquest indret històric de la ciutat hi comparteixen espai restes Íbers, restes de la Guerra Civil i Andalusines. Aquest espai va ser inclòs al catàleg de restes bèl·liques fet per la Universitat de Lleida, sota encàrrec de l’Ajuntament de Lleida, el qual instava a protegir els vestigis de conflictes bèl·lics. A més, és un Bé Cultural d’Interès Local i que, per tant, requereix un nivell de conservació alt.

  L’antiga Torre de Telègraf cada cop més deteriorada. ROGER BLAZQUEZ AUDIOVISUAL.

  Deteriorament de l’antiga Torre de Telègraf. ROGER BLAZQUEZ AUDIOVISUAL.