El Síndic de Greuges presentarà l’informe d’actuacions del 2020 al Ple Municipal de Manresa

Rafael Ribó Massó presentarà un informe que recull les queixes i consultes tramitades a la ciutat durant l’any 2020

Ajuntament de Manresa. Imatge pròpia

Rafael Ribó Massó, Síndic de Greuges de Catalunya, serà present demà dijous al Ple Municipal  que se celebrarà a les 17 h,  al Saló de Sessions de l’Ajuntamen t de Manresa. Abans de l’inici de l’ORDRE DEL DIA habitual, Ribó intervindrà al Ple per presentar l’informe d’actuacions corresponent a l’any 2020, i posteriorment hi haurà una ronda d’intervencions dels grups municipals.

L’assistència del Síndic de Greuges al Ple Municipal és un dels acords del conveni signat el 18 d’octubre de 2017 amb l’Ajuntament, per reforçar els serveis que ofereix a la ciutadania de Manresa. Segons aquest conveni, l’equip del Síndic és comprometia a fer un mínim de quatre visites anuals a la ciutat i dur a terme un informe anual sobre les seves actuacions a la ciutat. En el conveni també es preveia aquesta visita al Ple Municipal, i el Síndic també es comprometia a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes.

Cal recordar que el 17 de novembre de l’any passat, el Síndic Greuges ja va presentar davant del Ple Municipals els informes corresponents als anys 2018 i 2019. Posteriorment, el 9 de desembre, l’equip del Síndic va fer atenció telemàtica a la ciutat, va atendre 13 persones, que van presentar 5 consultes i 9 queixes, 4 de les quals anaven adreçades  a l’Ajuntament.

Durant aquest 2021, el 16 de març passat, l’equip itinerant del Síndic va atendre un total de 26 persones residents a Manresa, 18 de les quals van presentar queixes i 8 van fer consultes.

El pròxim dilluns, 21 de juny, nova atenció de l’equip del Síndic a Manresa

La propera atenció a la ciutadania de Manresa per l’equip del Síndic -amb l’objectiu de recollir les demandes d’informació, queixes o suggeriments- serà el proper dilluns, 21 de juny. El contacte es realitzarà per via telemàtica, per trucada o videotrucada. Per concertar l’entrevista cal fer-ho prèviament trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l’adreça electrònica sindic@sindic.cat.