El procés participatiu de la Tordera constata la voluntat ciutadana d’incrementar la protecció del riu

  311 persones han participat en el procés endegat pels Ajuntaments de Blanes i Malgrat per opinar sobre l’Ordenança per regular els usos i accessos i la Declaració de Reserva Natural

  Tant la sessió de presentació que es va fer el 22 de febrer com les enquestes –que es van poder omplir entre el 16 de febrer i el 5 de març- van servir per constatar diverses qüestions. La més destacada és l’elevat grau de satisfacció dels participants en relació a l’objectiu global de protecció de la Desembocadura de la Tordera, límits territorials definits, la limitació d’usos i dels accessos que plantejava el procés participatiu.

  També es pot concloure que les correccions que es podrien fer a la proposta dels dos Ajuntaments s’orienten principalment cap a un major grau de protecció dels valors naturals de l’àmbit. Les opcions més ben valorades pels participants són augmentar la superfície dels àmbits protegits, així com incrementar les restriccions dels usos i els accessos a aquests àmbits.

  Les aportacions de la ciutadania durant la participació en el carrer també estaven enfocades a posar èmfasi en els valors naturals de l’espai, la necessitat de prendre mesures per a la conservació de l’àmbit de la desembocadura per davant de les activitats econòmiques o socials existents o potencials. Aquestes accions es varen fer a finals del passat mes de febrer: a Malgrat de Mar van tenir lloc el dijous dia 25, i a Blanes el dissabte dia 27.

  Espai Natural de gran valor Mediambiental

  Els dos consistoris continuen treballant en la protecció de la desembocadura del riu amb la redacció d’una normativa que els permeti a curt termini regular els usos i l’accés. I paral·lelament, amb la tramitació de la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai de gran valor mediambiental amb la idea de protegir-lo a llarg termini.

  La voluntat dels dos ajuntaments veïns és preservar aquest espai de gran valor mediambiental per les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge i per constituir un punt imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge. La desembocadura de la Tordera és un espai natural catalogar com a zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, com a riu i estanys de Tordera, catalogar com a zona d’especial conservació en la tipologia d’espai d’aigües continentals.

  A causa del Temporal Glòria, el gener d’aquest 2020 la llacuna natural que es formava de manera ocasional a la desembocadura de la Tordera va incrementar molt la seva superfície, amb la formació d’una nova barra de sorra dibuixada més endins del mar, la qual cosa també li va conferir una major estabilitat. Aquesta llacuna natural és un espai òptim per a l’alimentació d’aus en migració i la nidificació de diverses espècies protegides i que cal preservar. El desembre de l’any passat, fruit d’un intens treball previ, els Ajuntaments de Blanes i Malgrat van arribar a un acord i van signar un conveni per sol·licitar la declaració de Reserva Natural Parcial.