El govern de la Diputació de Lleida planteja un pressupost de gairebé 130 MEUR per al 2019

    Els comptes estan marcats pel desplegament de la fibra òptica, un nou pla d'ajuts als ens locals i la concurrència competitiva

    El govern de la Diputació de Lleida planteja un pressupost de 129.759.110,90 euros per al 2019, amb un increment del 0,34% en relació amb l’actual. Els comptes preveuen una aportació directa als ens locals lleidatans de prop de 50 milions d’euros, dels quals 10 milions aniran destinats a la implantació de la fibra òptica al territori, i uns altres 10 milions d’euros a un nou Pla de dinamització local. La presidenta Rosa Maria Perelló ha destacat l’aposta de l’actual govern de la institució per la “transparència” i pels criteris “d’equitat, equilibri i responsabilitat” a l’hora d’atorgar ajuts públics. En aquest sentit i tal com demanava l’oposició, preveu disminuir els ajuts directes i aposta perquè al voltant del 80% dels ajuts es concedeixin per concurrència competitiva, o en tot cas per convenis específics o partides nominatives, que hauran de ser aprovats pel Ple.