Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient: “No som conscients del cost que té l’incivisme a la nostra ciutat”

  Faci’ns 5 cèntims sobre la campanya de reciclatge que engega l’Ajuntament. Quin és l’objectiu principal?
  La campanya que hem engegat és la campanya “I tu pe què recicles?”, que, com bé indica el seu nom, el què busca és reflexionar sobre quins són els motius pels quals reciclem. El que volem aconseguir és passar d’una quota de reciclatge del 19’8% al 22%.

  Quina diferència hi ha entre aquesta campanya plantejada i la d’altres anys?
  La gran diferència d’aquesta campanya és que té un toc més social. L’increment econòmic que obtinguem amb aquesta campanya serà destinat diverses iniciatives socials i culturals de la ciutat. Nosaltres treballem per conscienciar a la gent que si cadascú fa l’exercici de separar el plàstic, el vidre, l’orgànica, el paper o el cartró, l’Ajuntament recupera la inversió. És a dir, que l’acció individual acaba beneficiant a la ciutadania

  Enguany, la campanya s’estrena a les xarxes socials. És important tenir aquesta presència?
  És cert que les xarxes socials han posicionat a l’emisor i al receptor al mateix nivell. Per tant, creiem que la inclusió d’aquestes plataformes a la campanya de reciclatge genera un espai promocional que fins ara no s’havia explorat. Les xarxes socials ens permeten l’anàlisi de la Big data, això ens ajuda a millorar el nostre missatge i que arribi a més persones. Òbviament, no ens oblidem dels mitjans de comunicació tradicionals com la ràdio o el paper.

  Aquestes plataformes us permeten connectar amb el públic més jove?
  Qui més està conscienciat sobre el reciclatge són els nens en edat escolar fins als 16 anys. Qui més qui menys ha realitzat algun tipus d’activitats relacionades amb la sostenibilitat. Del que ens n’adonem és que quan el nen arriba a casa i explica als pares que com estan reciclant no està ben fet, doncs arriba millor que si ho diu el propi Ajuntament. És un altre canal més.

  Hi ha alguna part de la població que sigui difícil de conscienciar?
  Arribar a tothom és impossible, però hem de caminar i fer accions. A banda, nosaltres anirem a tocar la ciutadania amb les accions al carrer.

  Destinareu els recursos obtinguts de la campanya al foment d’altres organitzacions d’àmbit cultural i social. Ens pot explicar com es regularà això?
  Nosaltres tenim quatre fraccions: marró que és l’orgànic; el groc que és per envasos; el blau que és per paper i cartró; i tenim el verd que és pel vidre. Cada fracció tindrà un mes per fer accions al carrers i activitats cap a la ciutadania. Cada fracció té un àmbit social o cultural al qual ajudarà, és a dir: en el cas del #jogroc els diners recaptats aniran destinats a les escoles. El #joblau, els recursos seran destinats per apropar els llibres al carrer. En el cas del #jomarró, tenim pensat millorar algun punt de la ciutat amb l’art urbà, el que s’anomena una ciutat de mart. Finalment el #joverd, tot el què aconseguim anirà destinat per fer polítiques d’aprofitament alimentari.

  Aleshores, posant un exemple: aquest mes de març, nosaltres ens dediquem a la fracció dels envasos. Tot l’increment anirà destinat a recursos per les escoles, ja siguin més equipaments informàtics o instruments musicals entre d’altres. Llavors, la Regidoria d’Ensenyament sap que tindrà una quantitat de diners que es podran destinar a les millores que el departament vulgui prioritzar.

  Quines implicacions pot tenir el no reciclar?
  A vegades no som conscients del cost que té l’incivisme a la nostra a la ciutat. Llençar un paper a terra o no recollir els excrementsdel gos té un cost. Per exemple, aquest darrer exemple suposa una despesa de 40.000 euros. Si tots som una mica més responsables, la ciutat serà molt millor i els diners es podran destinar a altres projectes.
  D’altra banda, si nosaltres aconseguim la quota de reciclatge que tenim, de la qual rebem uns 800.000 euros, podem millorar aquest ingrés en uns 40 o 50 mil euros, amb el que podem fer moltes coses. Tots hem de sumar.

  Hi ha alguna cosa que li manca a la ciutat per a ser més sostenible?
  Estem començant a caminar, encara tenim moltes coses per fer. Hauríem de començar a apostar pels vehicles elèctrics, menys emissions de CO2 i contaminació de soroll, el transport sostenible i la incorporació de la bicicleta, entre d’altres. Tenim una ciutadania molt activa, què respon a aquest tipus d’iniciatives de benestar social.

  Parlem de vostè. Fa un any que va acceptar aquesta regidoria, es troba còmode al capdavant?
  Sí. A més, crec que és una regidoria que abans difícilment sortia en els mitjans i, en un any, hem sigut capaços de potenciar aspectes importants, com ara els vehicles elèctrics, un pla de medi ambient per la ciutat o renovar l’enllumenat de la ciutat.

  Quins objectius té per aquest 2017 des de la regidoria de Medi Ambient?
  El projecte del car sharing és un projecte molt interessant i pioner a l’Estat, només l’està fent Madrid. Consisteix en què una empresa privada posi a disposició cotxes elèctrics per a l’ús de la ciutadania. Encara està en fase d’estudi.

  D’altra banda, la Finestreta Única Empresarial és un altre projecte, on molts procediments de l’administració pública, com donar d’alta una activitat empresarial, es podran fer via telemàtica.