Conveni entre l’Ajuntament de Torredembarra i la Universitat Rovira i Virgili per al foment de l’emprenedoria

    Amb l’objectiu de promoure i donar suport a l’emprenedoria i creació d’empreses dins del municipi de Torredembarra

    L’Ajuntament de Torredembarra i la Universitat Rovira i Virgili han signat un conveni per al foment de l’emprenedoria mitjançant la Xarxa URV Emprèn. La iniciativa d’aquesta col·laboració sorgeix de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats amb l’objectiu de promoure i donar suport a l’emprenedoria i creació d’empreses dins del municipi de Torredembarra. Amb aquest acord, l’Ajuntament entra a formar part de les entitats associades a la Xarxa.

    El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que el projecte de la Xarxa URV Emprèn ofereix un suport integral als emprenedors que inclou les tasques de propietat industrial i intel·lectual, la valorització de la tecnologia i la creació d’empreses, amb la finalitat de fomentar, promoure i donar suport a l’emprenedoria al territori a través de les institucions que la integren.

    Arran d’aquest conveni, l’Ajuntament de Torredembarra col·laborarà amb la URV en el foment de l’emprenedoria en àmbits d’interès comú a través de convenis específics. Les activitats que coordina i gestiona la Xarxa s’emmarquen en els vessants de la sensibilització, l’assessorament, la formació i recerca, i la divulgació.