Condemnen la Policia per no evitar riscos psicosocials d’agents a l’aeroport de Reus

  El SUP va denunciar que vuit agents havien patit danys psicològics per l'organització de torns de treball a partir del juny del 2015

  0
  463

  El jutjat social de Reus ha condemnat la Direcció General de Policia (DGP) per incomplir la seva obligació legal de fer una avaluació dels riscos psicosocials per la seguretat i salut dels agents destinats al lloc fronterer de l’Aeroport de Reus que, segons el denunciant Sindicat Unificat de Policia (SUP), va provocar danys a vuit policies el juny del 2015. El jutge condemna a la DGP a fer una avaluació dels riscos psicosocials i adoptar les mesures correctores necessàries per evitar o disminuir els riscos presents i futurs derivats de l’avaluació que es faci. El SUP va presentar una demanda el juliol del 2016 contra el Ministeri de l’Interior i la DGP per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. El sindicat denunciava que els funcionaris adscrits al lloc fronterer de l’aeroport van patir un canvi en el sistema d’organització dels torns de treball que va acabar provocant “un clima de desconfort laboral” que es va traduir en “problemes de salut manifestats en fins a vuit funcionaris de l’escala bàsica” dels 22 existents, segons recull la sentència.

  El SUP apunta que, un cop exposada la situació, “cap responsable de la DGP va posar mesures correctores per evitar que els vuit policies que van denunciar danys en la seva salut continuessin patint els efectes perjudicials dels torns de treball”. Tot plegat, va “agreujar el dany psicològic que patien”. Així, denuncien que els òrgans directius van fer “més aviat el contrari” i que van “donar vistiplau a la nova organització dels torns de treball, permetent que les condicions de treball es mantinguessin durant diversos mesos tot i les baixes mèdiques que es van produir”.

  El jutge menciona en la sentència la “falta de sensibilitat del problema de prevenció de riscos psicosocials” que va fer arribar a qüestionar “no només la realitat dels problemes de salut dels funcionaris afectats, amb baixes mèdiques per incapacitat temporal, prescripció de tractament farmacològic i seguiment psicoterapèutic, sinó també l’actuació dels metges que els haguessin visitat”. En aquesta línia, s’assenyala “l’escassa conscienciació” dels responsables de la DGP i en el fet que “per part de l’Administració es va arribar a apuntar fins i tot a la idea de tornar a analitzar els fets i si en algun moment els policies estaven fent mesures de pressió”.

  D’altra banda, el SUP apunta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ha estimat el recurs contenciós-administratiu presentat per una agent que va patir els efectes de la “disfuncional organització del treball” del lloc fronterer a l’Aeroport de Reus, que li van causar “lesions de caràcter psicològic”. Així, el TSJC anul·la la resolució administrativa impugnada i declara que la lesió d’ansietat que va patir la demandant va ser en acte de servei. Per tant, relata el SUP, té dret a percebre les prestacions corresponents des del dia de la interposició de la reclamació administrativa, a més de la condemna a costa a la DGP.

  FER UN COMENTARI