Comencen les obres de renovació de la canonada general de subministrament d’aigua

  La Regidoria de Via Pública i Manteniment de l’Ajuntament de Torredembarra informa que el pròxim 18 de setembre l’empresa Sorea iniciarà les obres d’instal·lació de 600 metres de canonada que comportaran la substitució del tub general del traçat del poble. Aquesta actuació està emmarcada en el projecte de millores tècniques i ambientals de les xarxes d’aigua potable i clavegueram que conté les inversions a realitzar pel concessionari fruit del contracte de concessió amb l’Ajuntament. L’import d’aquestes obres en concret és de 233.591,60 € + IVA i la seva execució finalitzarà el 30 d’abril de 2018.
  Cal tenir present que la xarxa d’abastament d’aigua de Torredembarra està formada, bàsicament, per dos dipòsits de capçalera situats als dos extrems de la vila i que es troben connectats per una única canonada que creua el municipi i abasteix bona part del mateix per un sol punt situat al camí de l’Era. Aquesta canonada té una longitud d’uns 4 km dels quals 1 km passa pel nucli urbà, es troba deteriorada i, a més, a la derivació en el tub general existent al camí de l’Era no es disposa de vàlvules als costats.
  Aquests són els motius pels qual cada vegada que hi ha una avaria a la canonada general s’ha de tallar l’aigua a tot el poble, cosa que no passarà quan s’hagin executat les obres que ara s’inicien, tal com ha explicat el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino.
  De moment, es renoven 600 m que passen pel nucli urbà, on les reparacions d’avaries són més complicades, però caldrà arribar a la totalitat del traçat en futures fases.
  Com a treballs previs a l’inici de les obres, el proper dimecres 13 de setembre hi haurà un tall de la canonada principal de distribució que afectarà tota la població, excepte el polígon Roques Planes i les urbanitzacions Sant Jordi i Marítima. Concretament, el tall començarà el 13 de setembre, a les 23 h i finalitzarà a les 7 h del 14 de setembre.
  Properament, s’informarà sobre les afectacions al trànsit que comportin aquestes obres.