Comencen les obres de millora de la zona lacustre de l’estany d’Ivars i Vila-sana

  L'actuació cofinançada per fons Feder, la Diputació i el Consorci de l'estany, s'emmarca en el projecte Ponent Actiu

  Aquest març s’ha fet l’acte de replanteig a l’estany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell) de la millora de la zona lacustre per afavorir el poblament faunístic i la diversitat biològica de l’entorn. En concret, s’instal·larà tanca per delimitar la superfície compresa dins de la zona sud del canyissar de depuració i una zona en sec de la parcel·la contigua per al control i maneig dels cavalls.

  També es repararan les canalitzacions existents i s’adequarà una bassa temporal d’amfibis. Es tracta d’una actuació cofinançada per fons Feder, la Diputació de Lleida i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, dins el projecte Ponent Actiu. El termini d’execució de les obres és de tres mesos, i l’import d’adjudicació és de 65.859,92 euros.

  D’acord amb les experiències existents de gestió de part de la vegetació aquàtica de diverses zones humides, es planeja la delimitació d’una part del canyissar de depuració de l’estany, on es promourà la pastura a través de cavalls de la Camarga.

  A les basses temporals s’hi troba una varietat de fauna que va des d’organismes microscòpics fins a vertebrats. En aquest sentit, s’adequarà en una parcel·la agrícola gestionada pel Consorci situada al costat del canyissar de depuració una zona per crear una bassa temporal. Es duran a terme moviments de terra per ubicar-hi una bassa d’un màxim de 40 cm de profunditat, en una superfície aproximada de 1.020 m2 i la instal·lació d’una canalització per a l’aportació d’aigua. També s’aprofitarà aquesta actuació per millorar i substituir una part d’una canalització en mal estat.

  Situat als termes municipals d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, a la comarca del Pla d’Urgell, l’estany és una zona humida de recent recuperació després que fos dessecada l’any 1951. La superfície de làmina d’aigua és de 126 hectàrees i ha esdevingut en poc temps una destacada zona humida de l’interior del país, especialment d’interès per a l’avifauna, passant de les 112 espècies detectades l’any 2004 fins a les 261 observades actualment.