La Bisbal del Penedès obre la convocatòria per al 10è Concurs Literari de Sant Jordi

  La temàtica és lliure i s’hi poden presentar obres en prosa o poesia

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant, un any més, el Concurs Literari de Sant Jordi. Enguany, el concurs, arriba a la seva 10ª edició i presenta algunes novetats: d’una banda s’ha limitat el nombre de treballs presentats per cada autor a dues obres i, de l’altra, l’accèssit que donava l’entitat AdB (anys 2016 i 2017) ara el donarà l’Ajuntament, però se seguirà dient AdB per recordar i homenatjar aquells que van començar a organitzar el concurs literari des d’aquesta agrupació. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 23 d’abril (festiu local a la Bisbal) al Centre Municipal de Cultura (CMC).

  L’any passat es van presentar una quarantena d’obres al concurs, provinents de diversos punts de Catalunya, de les quals sis eren de la modalitat de poesia i la resta de prosa.

  A més del 10è Concurs Literari de Sant Jordi, la Regidoria de Cultura també en promou un concurs de dibuix i relats curts adreçat als alumnes de l’Escola Ull de Vent.

  La Regidora de Cultura, Judit Vidal, s’ha mostrat molt satisfeta pel fet d’arribar a la 10a edició del concurs i ha recordat que “les set primeres edicions van tenir moltes dificultats per tirar endavant i es van haver d’organitzar des de l’entitat AdB perquè l’equip de govern d’aleshores es negava a col·laborar en l’organització i la promoció dels premis d’ambdós concursos, el que està obert a la participació de tothom i el que va adreçat als alumnes de l’Escola Ull de Vent”. Vidal considera que la promoció de la Cultura hauria de ser obligada per part de les administracions, “especialment per part dels ajuntaments”, ja que “és el nostre deure promoure bons hàbits entre la població, com són els de l’escriptura i la lectura, que suposen un enriquiment personal i cultural de la població”.

  BASES

  1.- Les modalitats seran: Poesia i prosa

  2.- El tema i la participació és lliure

  3.- L’extensió de les obres serà: Poesia-Màxim 100 versos i Prosa: Un màxim de 6 fulls DIN A-4

  4.- Idioma: Català o Castellà

  5.- Les obres seran originals i inèdites, i es presentaran per duplicat a les següents seus:

  – Podeu presentar les obres per correu electrònic degudament signades i amb el termini establert per les bases. El correu és: info@bisbalpenedes.com.

  – També per correu ordinari a l’adreça: c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès

  – I presencialment a l’Ajuntament.

  6.- Data màxima d’entrega de treballs: fins al dimarts 3 d’abril de 2018

  7.- Seran presentades dins d’un sobre identificat amb el mateix pseudònim que l’obra, i dins d’aquest sobre, hi anirà un altre més petit amb les següents dades:

  – Nom i cognoms de l’autor

  – Adreça

  – Telèfon de contacte

  8.- Els premiats seran avisats entre el 16 i 17 d’abril de 2018

  9.- Els premis seran lliurats en un acte a celebrar el dia 23 d’abril de 2018 en el Centre Municipal de Cultura.

  10.- Les obres premiades restaran propietat de l’ajuntament que podrà fer difusió de l’obra al Butlletí municipal, pàgina web, etc. Els premis seran entregats presencialment, el guanyador/a o el seu representant haurà d’assistir al lliurament de premis prèvia confirmació. En cas de no assistir, el premi quedarà desert.

  11.- El jurat estarà format per persones relacionades amb el món cultural de la comarca. Es designaran per Decret d’Alcaldia a proposta de la regidoria de cultura de l’Ajuntament.

  12.- Cada persona pot presentar un màxim de dues obres

  PREMIS

  1er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 200 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

  2n Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 150 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

  3er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 100 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

  4rt Premi: Accèssit Premi Especial ADB, per aquelles obres de poesia i prosa que tinguin temàtica bisbalenca de qualsevol classe. 300 euros al guanyador de l’accèssit.

  –          El jurat podrà deixar desert qualsevol dels premis anteriors

  –          El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes BASES

  –          Qualsevol aspecte no previst en aquestes BASES serà resolt per la comissió organitzadora.