Barcelona prorroga el termini per pagar l’IBI fins al juliol i la taxa de terrasses fins a l’octubre

  També s'ajorna el pagament de l'IAE, el preu públic de recollida de residus comercials i la plusvàlua

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat prorrogar els terminis de pagament dels tributs municipals més enllà del que marca el decret llei 8/2020 de 17 de març. En la majoria de casos, s’amplia el termini fins al 3 de juliol, com és el cas de l’impost sobre béns immobles (IBI) -que acabava inicialment el 4 de maig per als rebuts no domiciliats-, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica -finalitzava el 15 de juny-, o la plusvàlua. En altres tributs, els terminis s’amplien més enllà de l’estiu. Per exemple, la taxa de terrasses es podrà pagar fins al dia 1 d’octubre. A més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.

  Per a l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE) i el preu públic de recollida de residus comercials i industrials els terminis s’amplien entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre (rebuts no domiciliats) i fins al 23 de desembre (domiciliats).

  D’aquesta manera, el consistori vol “contribuir” a alleugerir les dificultats econòmiques de la ciutadania, de les empreses i de l’activitat econòmica en general, davant la crisi de la covid-19.

  En paral·lel a les pròrrogues anunciades, l’Institut Municipal d’Hisenda ha creat una Oficina Tributària virtual per informar la ciutadania i les empreses sobre les novetats fiscals i resoldre els dubtes específics d’aquest àmbit.