Barcelona millora 36 centres educatius durant les vacances de Nadal

  Es realitzen obres de reforma, ampliació i millora (RAM) que inclouen actuacions en pintura, cuines, banys, façanes, cobertes i fotovoltaiques, calderes i millores tèrmiques, gimnasos, vestidors, i millores funcionals

  temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts

  Durant l’aturada lectiva del Nadal el Consorci d’Educació avança en les obres de reforma ampliació i millora (RAM) en 36 centres educatius de Barcelona, i en les obres de grans actuacions en 5 centres educatius més de la ciutat (Escola Poblesec, Institut Escola Arts, Institut dels Aliments, Institut Escola Antaviana i Institut Escola Trinitat Nova), a més de continuar en les obres de nova construcció de l’Institut Angeleta Ferrer i l’Escola Auditori.   Així doncs, es treballa en 43 centres de la ciutat: 32 escoles, 3 instituts escola, 3 instituts i 5 d’ensenyaments postobligatoris.

  El cost total de les intervencions que es realitzen en equipaments educatius públics, entre RAMS i Grans Actuacions, és de 9.729.029,49  €, amb una aportació de 7.850.987,24 € de l’Ajuntament de Barcelona i de 1.878.042,25 € del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Des del Consorci es treballa per anticipar-se a les necessitats de les comunitats educatives donant resposta amb les més de 4.000 intervencions que es fan cada any al conjunt d’equipaments educatius (reparacions, reformes i millores, podes, control de plagues, obra nova, mobiliari …). Aquesta és aquesta la millor manera de treure el màxim profit dels recursos per fer possible que les instal·lacions dels equipaments educatius de la ciutat contribueixin a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves de Barcelona. Per tal d’unificar les línies de treball i definir criteris en les línies d’actuació, s’estableixen una sèrie de mesures a seguir en cadascuna de les actuacions i intervencions, seguint la idea d’equivalència entre els centres.

  Per altra banda, en les diferents partides d’obres trobem les de Reforma, adequació i millora (RAM). En aquest apartat s’engloben gran part de les obres que es duen a terme aprofitant les vacances nadalenques amb treballs de pintura, façanes, cuines, banys, rebosts, vestidors, gimnasos, calderes, cobertes, fotovoltaiques, millores funcionals i millores tèrmiques en els equipaments. El cost de les obres RAM és de 7.147.759,90 €.

   • Pintura (8 centres): Escola Baloo, Escola Calderón de la Barca, Escola La Palmera, Escola La Pau, Escola Parc de Guinardó, Escola Pau Casals, Escola Poble Nou i Escola Turó Blau. La inversió ha estat de 814.975,43 €.
   • Façanes (2 centres): Escola Elisenda de Moncada i Escola Pràctiques, amb una inversió de 884.012,79 €.
   • Reformes cuines, offices, i rebosts (4 centres): Institut Moisés Broggi, Escola Marinada, Escola Bogatell, Escola Bosc de Montjuïc,  amb una inversió de 1.119.257,74 €.
   • Lavabos, vestidors i gimnàs (8 centres): Escola Gayarre, Escola Itaca, Escola La Farigola de Vallcarca, Escola Pere Vila, Escola Pere IV, Escola Ramon Casas, Escola Santiago Rusiñol, Escola SEAT, amb una inversió de 1.583.012,01 €.
   • Calderes i millores tèrmiques (4 centres): Institut Caterina Albert, Escola La Palmera, Institut Milà i Fontanals i Institut Vall d’Hebron amb inversió de 449.063,71 €.
   • Cobertes i fotovoltaiques (6 centres): Escola Ferran Sunyer, Escola Ferrer i Guàrdia, Escola Joan Miró, Escola La Farigola del Clot, Escola Timbaler del Bruc i Escola Reina Violant, amb una inversió de 987.747,65 €.
   • Millores funcionals (4 centres): Institut Tecnològic de Barcelona, Escola Gaia, Escola Can Clos, i l’EMAV, amb una inversió ha estat de 904.483,18 €.

  Equipaments en constant evolució

  I és que els equipaments de la xarxa pública de Barcelona estan en constant evolució, ja sigui perquè els diferents projectes educatius de les escoles plantegen noves necessitats pedagògiques o perquè les instal·lacions han envellit. La transformació d’espais interiors i exteriors és clau per tal d’adaptar-los a les noves metodologies i necessitats de la comunitat educativa. El curs 2020-2021 ja es van haver d’adaptar els centres educatius per tal de ser espais segurs en la prevenció de la COVID-19, adaptacions que han millorat tant el funcionament dels centres que moltes han esdevingut sistèmiques.

  Totes les actuacions de millora en els centres educatius s’emmarquen en una estratègia global que inclou 8 plans específics:

   1. Programa de millora cromàtica i dels revestiments dels centres; perquè el color i la incidència de la llum natural i artificial són un factor important en el procés d’aprenentatge.
   1. Programa de millora de cuines, menjadors i espais alimentaris; per poder oferir a l’alumnat una alimentació variada i de qualitat en un espai agradable on poder gaudir dinant.
   1. Programa per a la renovació del mobiliari i de l’equipament; a línia de garantir l’equivalència entre els centres de la ciutat i perquè la transformació educativa sigui una realitat a curt termini.
   1. Programa transició energètica i confort tèrmic; en base a l’evidència que unes condicions ambientals òptimes en els espais educatius afavoreixen la millora educativa de l’alumnat i que la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques ens permeten millorar l’eficiència de la gestió de les energies i els recursos disponibles.
   1. Programa per a la transformació de les infraestructures TIC; ja que les constants innovacions tecnològiques obliguen no només a renovar els equips informàtics i audiovisuals, sinó també a adequar els espais i les infraestructures perquè aquests equips puguin funcionar a ple rendiment.
   1. Pla de patis: transformem els patis en naturalitzats, coeducatius i comunitaris; un programa estable i sistèmic de transformació d’una quinzena patis escolars cada curs, per millorar-ne tant els espais físics per naturalitzar-los i que esdevinguin refugis climàtics; com les dinàmiques i relacions més igualitàries amb la diversificació dels jocs i dels espais; i dels usos comunitaris com a equipaments del barri.
   1. Programa per a la transformació dels espais interiors; per tal d’adaptar-los als projectes educatius i a les línies d’innovació pedagògica.
     1. Programa per a la millora de la imatge exterior dels centres; comporten millores en la seguretat dels alumnes i els vianants, un augment en l’eficiència energètica de l’edifici quan s’actua en l’aïllament, i s’aconsegueix així mateix una millora en la imatge exterior dels centres.


  Per tot això, és necessari actualitzar els edificis amb obres de reforma, ampliació i millora (RAM) amb criteris unificats i l’objectiu prioritari de sistematitzar-les i d’avançar en l’equivalència de tots els equipaments educatius de la ciutat.

  Les obres de nova construcció també segueixen el seu curs

  Durant l’aturada lectiva per les vacances de Nadal, també segueixen el seu curs les obres en els centres de nova construcció; el nou Institut Angeleta Ferrer amb una previsió de finalització de l’obra de a finals del primer trimestre de 2022, i l’Escola Auditori, en què s’està treballant en el solar per a la nova seu del centre. Aquestes dues obres suposen una inversió de 3.530.048 € i de 100.000 respectivament a càrrec del Departament, i es van desenvolupant durant tot l’any.